"Da han nå så Jesus langt bortefra, kom han løpende og falt ned for ham. Han ropte med høy røst og sa: Hva har jeg med deg å gjøre, Jesus, du Den Høyeste Guds Sønn? Jeg besverger
deg ved Gud at du ikke må pine meg! For han hadde sagt til ham: Du urene ånd, far ut av mannen! Han spurte ham: Hva er ditt navn? og han svarte: Legion er navnet mitt, for vi er mange. Og han bønnfalt ham om at han ikke måtte sende dem ut av bygden. Nå gikk det en stor svineflokk på beite der ved fjellet. De urene åndene ba ham og sa: Send oss i svinene, så vi kan fare inn i dem. Han ga dem lov til det. Da for de urene åndene ut av mannen og inn i svinene. Og hele flokken av svin, omkring to tusen i tallet, styrtet seg utfor stupet, ned i sjøen, og de druknet i sjøen." Mark 5,6-13

Når en leser denne beretningen om en mann som var så ustyrlig at han var en fare for omgivelsene, så tenker du kanskje at de problemene har heldigvis ikke vi i dag. Hva ville skjedd om Jesus hadde gjort denne mannen frisk anno 2014 i vårt land, med den følge at to tusen svin  f.eks. styrtet ut i Mjøsa og druknet. Jesus ville nok blitt arrrestert av politiet for brudd på forurensningsloven, idet 2000 svin fløt døde i vannet. Pluss erstatningssøksmål fra eierne av svineflokken. Så verden i dag er mere innviklet enn på Jesus si tid. Men verden ligger fremdeles i det onde, sier 1 Joh 5,19,  så da er vel problemet med feks urene ånder også gjeldene i dag hos oss?  Ja, vi hører ofte om utfrielse av onde ånder på møter i Afrika og Asia, men her til lands er dette et tabutema som en ikke snakker om. Men det skjer innen kristne møter hvor der er "besatte av onde ånder" til stede. Jesus sa en gang til sine disipler, at dette slaget av demoner ikke kunne drives ut uten ved bønn og faste. Så det er ikke hvem som helst som har gaven til å befri mennesker fra onde ånder.

-Nylig hørte jeg om et kristent møte hvor det var en kvinne som var bunden av onde åndsmakter,hun ville ikke komme på møtene , men denne kvelden kom hun. Ute i møtet manifesterte de urene åndene seg og kvinnen ble helt vridd i ansiktet, dere hun lå på golvet og vred seg. Mannen som hadde gaven til å drive ut onde ånder , stod like ved henne, og plutselig roper de ut : Hvor skal vi gå hen? De som ledet møtet hadde aldri opplevet å møte onde ånder, så de sa til mannen med
nådegaven, at de kunne få lov å komme til dem. "Hysj!" sa mannen til dem, og så snudde han seg mot kvinnen og befalte de onde åndene om å dra til helvete. Straks etter reiser kvinnen seg opp, total fri og ansiktet hennes var blitt helt normalt.  Kvinnen er i dag mektig brukt i Herrens tjeneste i en annen del av landet, som hun flyttet til.

"Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri." Joh 8,36