"Som lydige barn må dere ikke skikke dere etter de lystene som dere før hadde, i deres uvitenhet. "1 Pet 1,14.

Når en har gjennomgått en vanlig oppvekst i vårt land, som startet med en fødsel, barnedåp, konfirmasjon, så for noen giftermål , deretter familie osv.
Om alle hadde vært etter denne normen, så ville vårt samfunn vært spart for store kronesummer . Ingen kom ut på skråplanet, alle oppførte seg riktig i sine omgivelser, så politiet hadde barehatt trafikkproblemer å ta seg av.
Dessverre så er ikke dette virkeligheten, men for den som opplever å bli frelst ifra denne verdens oppførsel, så er det virkelighet. Dagens drypp sier at vi må ikke skikke oss etter de tidligere lystene vi hadde i vår uvitenhet.
Mange som kjenner at Gud kaller dem til omvendelse, blir alltid møtt av denne verdens fyrste, som advarer dem med å slå lag med de kristne. Tenk å miste alle vennene rundt deg fra barndommen, og alle de festene som gir dem hygge og glede. Nei, å bli en kristen er noe kjedelig som bare gamle og nervøse folk gir seg hen til, så det må du aldri tenke på. Nei, nyt livet mens du kan, du har jo bare dette livet, så er det slutt videre. Slike ord inngir Satan sine barn, de som ikke vil komme til Jesus og "bli født på nytt".

Peter forteller oss at da vi nå i Kristus har lidd i kjødet, så må  vi væpne  oss med den samme tanken, at den som har lidd i kjødet, er ferdig med synden, slik at vi ikke lenger skal leve etter menneskers lyster, men etter Guds vilje, den tiden vi ennå skal være i kjødet her på jorden. For Peter sier at det er nok at vi i den tiden som er gått, har gjort hedningenes vilje ved å ferdes i skamløshet, lyster, drukkenskap, festing, drikkelag, og i skammelig avgudsdyrkelse. Nå undrer de seg over at vi ikke lenger løper med dem ut i den samme strøm av utskeielser, og derfor spotter de oss. Men de skal gjøre regnskap for ham som står ferdig til å dømme levende og

døde.  (Jfr 1 Pet 1-4.)

Tenker på hva en broder i Herren skrev forleden : "Hadde satanistene sette hva som var i helvete, så hadde de sprunget til Gud og bedt om frelse."

I dag er denne frelsen mulig å få tak i for alle som hører Guds røst i sitt hjerte, at de må omvende seg fra dette syndige jordelivet, til et liv med Jesus og hans kjærlighet. Det er kun av nåde en blir frelst, det nytter ikke med egne gjerninger. Men nådetiden er begrenset, for siden er det dommen som kommer, da er det for sent å bli frelst, reddet fra den evige pine borte ifra Jesus.

"......Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren."Josva 24,15 (siste del)