"Bind derfor opp om dere, om deres sinn, vær edrue og sett deres håp fullt og fast til den nåde dere
får i Jesu Kristi åpenbarelse. Som lydige barn må dere ikke skikke dere etter de lystene som dere før hadde, i deres uvitenhet. "1 Pet 1,13-14.

En ny uke er startet og hvilke forventninger har vi til de syv dagene framfor oss? "Bønn for alle"-gruppene begynner å virke fra 1. oktober på landsbasis,så da er vi i gang! Rundt 4000 av oss nordmenn har meldt seg på for å sette av tid til å be for alle norske husstander ved navns nevnelse. På listen som hver enkel bønnedeltaker har fått vil det være nok til litt over 30 navn hver dag. Forutsetningen som ligger bak denne bønneaksjonen er at alle husstandene i vårt land skal bli bedt for til vår allmektige Gud i himmelen.

 

Husker jeg leste om en lokal bønneaksjon i en kommune for flere år siden, der de ba for alle innbyggerne i kommunen, at de måtte bli frelst og ta imot Jesus, som sin frelser. Lokalavisen skrev om aksjonen og intervjuet de som stod i spissen for bønneaksjonen. Like etterpå at dette kom på trykk , skrev en innbygger i bladet, at han skulle ha seg frabedt å stå på den bønnelisten, de skulle ikke be eller nevne hans navn der. Han ga tydelig uttrykk for at sånt tull skulle han være frabedt. Noen uker senere så jeg hans dødsannonse i samme avis, da kom jeg på ordene hans i avisen litt tidligere.

 

Forfatteren av Hebreerbrevet sier i 3.kap.vers 15:

 

"Når det blir sagt: I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter som ved forbitrelsen -." 

 

Bønn til vår allmektige Gud i Jesu navn gir resultater. Husker fra skoletiden, at vi som var kristne kom sammen og bad med oss medelever til samling om Guds ord hver onsdagskveld. Vi bodde på internat og før vi gikk til hytten vi skulle samles,
gikk vi rundt å innbød medelevene til å være med oss. Ingen ufrelste kom foruten en,som var blitt så forelsket i en av jentene som var kristen. Han satset alt og jeg hørte senere han var blitt bønnhørt og var nå gift med jenta. Men en annen opplevelse på samme skole, var at en av de mannlige elevene sa følgende til meg : "Hadde dere sluttet å be for meg, så
hadde jeg også fått fred!"
Vi hadde aldri sagt noen gang at vi bad for ham, men Gud kallet på ham. Så vidt vites så er han fortsatt ikke med på himmelveien.

 

Men Jesus sa :"Slik skal det være større glede i himmelen over én synder som omvender seg, enn over nittini rettferdige som ikke trenger til omvendelse." Luk 15,7.