"Men han var fylt av Den Hellige Ånd og rettet blikket opp mot himmelen. Han så Guds herlighet og Jesus stå ved Guds høyre hånd. Og han sa: Se, jeg ser himmelen åpnet, og Menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd! "Agj 7,55-56.

 

Jeg skrev i går om gutten som fikk "komme til himmelen" og at han fortalte om ting som var sant, som han ikke hadde peiling på .I dag fikk jeg denne hilsen fra
en av mine "dryppmottakere" :

- "Amen, Amen.  Herligt og høre. Ja, jeg har vært oppe i himmel 5 - 6 ganger og en gang i helvete. Hadde ikke lyst til å gå tilbake ifra himmelen, men måtte gå, for å fortelle at helvete og himmelen finnes.  Hadde satanistene sette hva som var i helvete, så hadde de sprunget til Gud og bedt og frelse. Ønsker deg en riktig god dag og kveld."

- Ja, jeg sikker på at mange kunne fortelle om opplevelser med himmelen og helvete at det er en virkelighet.

"Se til at dere ikke forakter én av disse små! For jeg sier dere at deres engler i himmelen ser alltid min himmelske Fars åsyn." Matt 18,10
Jesus sa disse ord til de som var voksne mennesker. I dag blir de minste forført av sine foreldre, skoler etc, som nekter dem undervisning om Jesus. Vårt samfunn er blitt så åpne for alle folkeslag, at de ikke må gi fordeler eller bakdeler for noen folkegrupper. Alle har jo si tro og derfor kan ikke vi ha evangeliet som vårt ståsted. Men
misjonsbefalingen fra Jesus var jo nettopp å forkynne evangeliet for alle folkeslag, slik anledning har vi fått rett opp i hendene våre i dag.

Vi har fri rett til å tro på hva en vil, men når vi vet at i troens verden er det to makter som rår : Den gode og den onde makt.
En av de to maktene tilhører vi mennesker, for det finnes ikke en nøytral sone, den gode makten har himmelen som tilholdssted, den onde makten har helvete.
- For å komme til himmelen ved livets ende, så må du ha ordnet deg med en ny fødsel, den fødselen skjer når du bekjenner Jesus Kristus som din herre og frelser.
Da blir du en ny skapning i Jesus Kristus, det gamle livet er forbi, alt er blitt nytt.
- De som ikke ordner seg med en slik fødsel, er allerede i "Adams drakt" og lever i denne verden under Satans innflytelse og påvirkning.

Jesus bekrefter disse to veiene i Matteus 12,30 :

"Den som ikke er med meg, er mot meg, og den som ikke samler med meg, han sprer."