"Du skal ikke ha andre guder enn meg. Du skal ikke tilbe dem og ikke tjene dem. For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater meg, og som gjør miskunn gjennom tusen ledd mot dem som elsker meg og holder mine bud."  2 Mos 20, 3-6

Disse ordene var det Herren Gud selv som talte til Israelfolket som var kommet seg løs fra sin trelldom i Egypt ved Herrens hjelp og inngripen. Hva skjer med vår tilbedelse i dag i vårt land ? Tilber vi andre guder enn Gud?  Nylig kunne en kvinnelig ordinært prest i Den Norske Kirke fremføre denne bønnen i et annet hus enn kirken :

"Kjære Allah, jeg vet ikke om jeg tror på deg. Men nå ber jeg til deg. Venn til venn. Amen"
Hun har skrevet  egne bønner på lapper som hang på veggen hvor hun var , bl.a. disse : "Har noen som ikke tror på deg takket deg for at du har kommet helt hit nord? Det burde noen gjøre. Jeg vil takke deg, Allah, for alle som finner trøst og støtte i troen på deg. Amen"
– Jeg tenker at vi må utforske om det går an å be på tvers av religionenes grenser, forklarer hun overfor NRK. Hun tror at "Noen konservative kristne kan bli provosert» av kunstprosjektet. Muligens ligger det bak følgende bønn: "Kjære Allah. Jeg er redd for at noen blir sinte på meg for at jeg ber til deg. Vær meg nær, Allah, vær meg nær. Amen."
Kristne og muslimer som hun har vist prosjektet til i forkant har imidlertid ikke hatt noen innvendinger.

"Men Jesus svarte og sa til dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner Skriftene og heller ikke Guds kraft." Matt 22, 29 .

En annen pastor i de frie menigheter lurer på hvem som er en kristen og slutter sin tanke slik:
"Skal vi holde opp med å arbeide for enhet i Kristi kropp av frykt for å bli stemplet «som en av dem?» Er ikke enhver som tror på Jesus Kristus som Guds sønn og bekjenner ham som Herre, min bror og min søster? Hvem er en kristen? Bare Gud i himmelen kjenner hjertene. Den hjemlige debatten står i grell kontrast til den brutale virkelighet i dagens Midtøsten. Er katolikker kristne? De er tydeligvis kristne nok til å henrettes av ISIS i Syria og Irak."

Hva sier Paulus? "Det er én Herre, én tro, én dåp, én Gud og alles Far, han som er over alle og gjennom alle og i alle." Ef 4,5-6.

Jeg sitter igjen med et sukk og ordene fra Jesus i Luk 18,7-8:

"Men skulle da ikke Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt? Er han sen når det gjelder dem? Jeg sier dere: Han skal skynde seg å hjelpe dem så de får sin rett! Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden?"