"Jeg vil juble av glede over din godhet, for du har sett min nød, du kjenner min trengsel." Sal 31,8

 

Trygg i Herrens hånd uansett hva som skjer. Vi som har tatt vår tilflukt til Jesus har ingenting å være redd for uansett omstendigheter. Når vi ser på TV og leser i aviser og blader om alt som skjer i vårt land, men det som er verre er alt det grufulle som skjer ute i verden for øvrig. Drap, tortur og krig. Hva er det som får menneskene til å gjøre slike grufulle ting mot hverandre? Hva om vi går tilbake i tiden så finner vi en "mini-utgave" om opphavet til våre dager, vi leser fra 1 Mos 4,1-7:

"Adam holdt seg til sin hustru Eva, og hun ble med barn og fødte Kain. Da sa hun: Jeg har fått en mann ved Herren. Siden fødte hun Abel, hans bror. Abel ble sauegjeter. Kain ble jordbruker. Da en tid var gått, skjedde det at Kain bar fram for Herren et offer av markens grøde.  Abel bar også fram et offer, som han tok av de førstefødte lammene i flokken og deres fett. Og Herren så til Abel og hans offer,men til Kain og hans offer så han ikke. Da ble Kain forbitret, og stirret ned for seg. Og Herren sa til Kain: Hvorfor er du så forbitret, og hvorfor stirrer du ned for deg?  Er det ikke så at dersom du har godt i sinne, da kan du løfte ansiktet? Men har du ikke godt i sinne, da ligger synden på lur ved døren. Den har lyst på deg, men du skal herske over den."

Kain ble forbitret da Herren ikke så til hans offer av markens grøde, men derimot Abels offer som ofret de førstefødte lammene i flokken sin. Herren så at Kain bare gikk og stirret ned for seg etter ofringen, og derfor spurte Herren ham om hvorfor han stirret ned for seg. Og Herren minnet Kain om at dersom han hadde godt i sinne, da kunne han løfte ansiktet? Men hadde han ikke godt i sinne, da lå synden på lur ved døren. "Den har lyst på deg, men du skal herske over den," sa Herren til Kain.
Men her tapte Kain kampen imot synden, da han og Abel en gang var ute på marken, for Kain løs på bror sin Abel og slo ham i hjel.
Det begynte med å ofre til Herren, men sluttet med å drepe sin egen bror, fordi synden fikk overtaket hos Kain. Herren hadde sagt at han skulle herske over den, men der falt han og "syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre," sier  Romerbrevet 6,23.

Så om du ikke har godt i sinne, så ligger synden der på lur ved din "dør", men husk at du alltid skal være herre over den, du er sjefen.

"Mine barn! Dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige." Joh 2,1.