"For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker." Rom 1,16

 

Paulus proklamerer for de kristne i Rom : "For jeg skammer meg ikke ved evangeliet,.." Noe hadde skjedd med ham. For i Agj 9,1-2 leser vi følgende om ham:

"Saulus fnyste ennå av trusler og mord mot Herrens disipler. Han gikk til ypperstepresten og ba ham om å få med brev til Damaskus, til synagogene der, for at han, om han fant noen som hørte Veien til, enten det var menn eller kvinner, kunne føre dem i lenker til Jerusalem." 
Saulus som senere ble kalt Paulus hadde opplevet å møte mannen bak evangeliet, Jesus Kristus, opphavet til alt som er blitt til, jfr. Joh 1,3 :

"Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til."

Fra den dagen han trodde på Jesus som Messias, Guds sønn, fikk Paulus lærdom som skriftlærd og lærer full utfoldelse. Nå var det ikke teorien fra skriftene han forkynte, nei, nå var Ordet blitt levende i ham og derfor kan han frimodig si som dagens drypp : "For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft
til frelse for hver den som tror."

Jesus har sagt at han vil kjennes ved dem som kjennes ved ham, jfr.Matt 10,32: "Derfor, hver den som bekjenner meg for menneskene, ham skal også
jeg kjennes ved for min Far i himmelen."

Derfor sa Jesus at vi skulle gå ut i all verden for å forkynne evangeliet til alle folkeslag. Dette oppdraget har de troende gjort nå i over 1900 år, og det tar ikke slutt før
Jesus kommer tilbake.
Vi begynner en ny uke og hva er vel mer naturlig for oss troende kristne enn å forkynne ut evangeliet til de som ikke tror på Jesus enda, de har som Saulus bare teorien i sitt hode om "rett og galt", bokstaven slår i hjel ,men Ånden gjør levende. (2 Kor 3,6)  Vi skammer oss ikke ved evangeliet!