"Da reiste ypperstepresten seg og sto fram midt iblant dem. Han spurte Jesus og sa: Svarer du ikke noe? Hva er det disse vitner mot deg? Men han tidde og ga ikke noe svar. Igjen spurte ypperstepresten ham, og sa til ham: Er du Messias, Den Velsignedes Sønn? Og Jesus sa: Jeg er. Dere skal se Menneskesønnen sitte ved Kraftens høyre hånd og komme med himmelens skyer.Ypperstepresten flerret da klærne sine og sa: Hva skal vi nå med vitner? Dere har hørt gudsbespottelsen. Hva mener dere? De dømte ham alle å være skyldig til døden. Og noen begynte å spytte på ham. De
dekket ansiktet hans, slo ham med knyttneven og sa til ham: Spå nå! Og tjenerne slo ham i ansiktet." Markus 14:60-65

Tenk deg denne situasjonen som foregikk i Jerusalem mot en mann ved navnet Jesus, han var født til verden helt normalt av et ektepar som hette Maria og Josef.
Han vokste opp som en vanlig jødegutt, men hans leve- og handlemåte var ikke lik sine jevnaldringer. Han var fenomenal til å legge ut de hellige skrifter, han satte
de skriftlærde og de eldste etc helt fast. De var svar skyldig. Nå hadde de som styrte "kirkedepartementet" i Israel fått nok av denne karen som gjorde seg selv
til Messias og Guds sønn, de skulle ta livet av ham, men først måtte de finne noe å anklage ham for som holdt for dommeren.

Det de ikke visste om Jesus, det var at han var unnfanget i Marias liv på en guddommelig måte. Josef var ikke faren, men Den Hellige Ånds kraft kom over Maria, og hun ble gravid.
Vet du at Jesus var i Himmelen før han ble et barn på Jorden. Tenk at han var verksmesteren til hele Guds skaperverk, han var en av treenigheten i guddommen.
Så kommer sluttoppløpet og ypperstepresten spurte ham : "Er du Messias, Den Velsignedes Sønn?"
Jesus tidde først med bekreftelsen, men da ypperstepresten spurte ham rett ut, da var tiden for Jesus å gi seg til kjenne for "sine egne rekker" på Jorden og brøt ut :

"Jeg er. Dere skal se Menneskesønnen sitte ved Kraftens høyre hånd og komme med himmelens skyer."

Da flerret ypperstepresten klærne sine og utbrøt: "Hva skal vi nå med vitner? Dere har hørt
gudsbespottelsen."

Jesus ble da dømt av dem til å være skyldig til døden, for den uttalelsen. Og noen begynte å spytte på ham. De dekket ansiktet hans, og slo ham med knyttneven og sa til ham: "Spå nå!" Og tjenerne slo ham i ansiktet. Alt dette tillot Jesus uten å bruke sin himmelske makt på dem. Kan du tenke deg for en tålmodighet og nedverdighet av hans guddommelig status, Guds enborne sønn. Men dette gjorde han for oss dødelige mennesker, for i det han led døden på korset for oss, ble vi tildelt en nåde fra Gud den allmektige. Alle dem som tar imot Jesus som Guds sønn, skal få tilgitt sine synder , om de tror på ham, som frelseren.Jesus sa hvem han var til sine egne, men de trodde ham ikke, og tok heller livet av ham. Samme Jesus sier i dag også hvem han er, men han hevner seg ikke på menneskene som tok livet hans, nei, han tilbyr oss alle et evig liv om vi nå tror på hans ord. Men en dag er nådetiden ute, da kommer Jesus som dommeren og hans dom er rett over menneskene. Men de som står oppskrevet i Livets Bok går videre med Jesus til et evig liv.

"Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn." Joh 1,12