"Med hjerte tror en til rettferdighet og med munnen bekjenner en til frelse."  (Rom.10.v 8-10)

Dagens drypp er jo "kjennetegnet" på at den dagen en gjorde som dryppet sier, så ble en født på nytt. En broder i Herren skriver i den anledning, at det er på denne måten en tilegner seg alle løfter i Bibelen.

"Vi kan tale liv eller død med vår munn. Når du begynner å bekjenne Ordet, så er det ikke sikkert at du opplever en forandring med en gang.
Ordet må gå fra å være et logos til å bli et Rema, dvs. at ordet går fra din ånd inn i din sjel. Da vet du at du vet at ordet har blitt liv i deg. Gi aldri opp å bekjenne Ordet, før det har blitt en visshet/full overbevisning for deg. Da kan dine problemer rope så høyt de vil, men Ordet roper alltid høyere. Jeg vil gi deg et mektig eksempel, på det å bekjenne Ordet når alt håp er borte.

En Gudsmann ved navn Silas Owiti. Mange kjenner han fra den tiden han talte på sommerstevnet i Kvinesdal. Han og kona ble påkjørt av en lastebil. Det var en
alvorlig ulykke, kona ble drept og selv ble han lam fra livet og ned. Han kom på sykehus og legene så ikke noe håp for at han kunne få gå igjen. Men Silas kjente
sin Gud og Hans Ord (Jes.53.5) om legedom. Han bekjente Ordet hver dag.
Etter ca. 8 mnd. skjedde noe i Silas. Ordet gikk fra å være en bekjennelse til i bli en visshet/full over bevisning. En kveld kalte han på sykesøsteren, og sa:

- Hent mine sko og klær! I morgen skal jeg gå igjen.

De trodde at det hadde klikket for han, men de gjorde som han ba dem om. Neste morgen kom, og Silas slengte beina utenfor senga, beina var som spagetti uten noen kontroll eller kraft. Han visste at han var helbredet, derfor reiste han seg opp ved hjelp av sine hender. Beina var uten liv, så ropte han med en høy røst ”jeg er helbredet”, da kom det plutselig kraft i beina og han kunne gå igjen. Han gav aldri opp, han stod opp på Ordet og det holdt."

"Ja, det var jo fint at han ble helbredet, men det gjelder ikke for meg, jeg er fortsatt syk etter enda flere år enn denne mannen," sier du kanskje nå.

Mannen gav aldri opp, han stod opp på Ordet og det holdt. Vil du prøve?

Ordet er Jesus og det står skrevet i Hebreerne 13,8:

"Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid."