"På den tiden kom det noen og fortalte ham om de galileerne som Pilatus hadde drept, så blodet deres hadde blandet seg med blodet av slaktofrene som de bar fram. Han svarte og sa til dem: Mener dere at disse galileerne var syndere fremfor alle andre galileere, siden de har lidd dette? Nei, sier jeg dere! Men hvis dere ikke omvender dere, så skal dere alle omkomme på samme måten. Eller de atten som tårnet ved Siloa falt ned over og drepte - mener dere at de var skyldige fremfor alle mennesker som bor i Jerusalem? Nei, sier jeg dere! Men hvis dere ikke omvender dere, skal dere alle omkomme på samme

vis." Luk 13, 1-4.

Hver dag omkommer mennesker i ulykker, kriger eller katastrofer av ulike slag. Er det langt fra oss det som skjer av slike ulike ulykker, så registerer en det, men det fester seg ikke i det daglige minne. Men i de siste dagene har en hørt hvordan våre brødre og søstre i Herren har blitt drept på ulike måter. Da ringer det en bjelle i mine ører, be for dem som er igjen i live.

I dagens drypp kommer noen til Jesus for å fortelle ham om noen galileere som Pilatus hadde drept, så blodet hadde blandet seg med blodet av slaktofrene som de bar fram. De som kom til Jesus ville høre hva galt disse som ble drept hadde gjort, siden resultatet ble at deres blod ble blandet med offerblod.
Er det ikke mange ganger en får høre slike spørsmål: Hva galt hadde han gjort eller henne siden de ble offer for slik en grusom død. Jesus svarte dem klart :

"Mener dere at disse galileerne var syndere fremfor alle andre galileere, siden de har lidd dette? Nei, sier jeg dere! Men hvis dere ikke omvender dere, så skal dere alle omkomme på samme måten."

Jesus tar også frem en ulykke til om Siloa tårnet som falt ned og drepte 18 mennesker, de 18 var heller ikke mer skyldige enn de som andre som bodde i Jerusalem.
Men Jesus avgir en dom for dem, der og da :
"Men hvis dere ikke omvender dere, skal dere alle omkomme på samme vis."

 

Konklusjonen en må gjøre utfra Jesu ord når en hører om at noen er rammet av ulykke med døden til følge : Var den/de som omkom omvendt?
Hvorfor er det så viktig å være omvendt, dvs være født på nytt, slik at en har gitt livet til Jesus. Han er vår garantist for et evig liv sammen med ham.

Først da en er omvendt, kan vi si som Paulus :

"For om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til." Rom 14,8