"Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal vandre, jeg vil gi deg råd med mitt øye."  Sal 32,8

Leste nylig i en bok om budskap som forfatteren i sin tid hadde mottatt i Herrens nærvær, og jeg festet meg med disse setningene i et budskap:

* "For mitt folk skal være et fritt folk.
*  Mitt folk vil adlyde meg, ikke en menneskelig leder.
*  Mitt folk skal ikke arbeide forgjeves i kjølvannet av kjødets gjerninger.
*  Mitt folk skal vandre i det nye i livet, og de skal få kraft og bli ledet av min Ånd."

Disse punktene har jeg opplevet er så viktige å holde fast på. Tenk på Paulus ord til Galaterne i kap 5,1 for pkt 1: 

"Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk."
Pkt. 2 fra Johannes evangelium kap 10,27:

"Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg."

Pkt. 3 fra Mattetus evangelium kap 25,34:

"Da skal kongen si til dem ved sin høyre side: Kom hit, dere som er velsignet av min Far! Arv det riket som er beredt for dere fra verdens grunnvoll ble lagt."

Pkt. 4 fra Johannes evangelium kap 10,9:

"Jeg er døren. Om noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst. Og han skal gå inn og gå ut og finne føde."

- Utfra dagens situasjon kommer dette sangverset i mitt sinn:

"Motganger møter meg, aldri du støter meg.
Bort fra din hellige, mektige favn.
Mennesker glemmer meg, Herre du gjemmer meg.
Tett til ditt hjerte og nevner mitt navn."

"For vel ble han korsfestet i svakhet, men han lever i Guds kraft. Og vel er vi svake i ham, men vi skal leve med ham ved Guds kraft hos dere." 2 Kor 13,4