"Derfor, den som mener seg å stå, han se til at han ikke faller!" 1 Kor 10,12

Bibelens ord advarer mot fallgruber som vi må unngå å falle i. Noen av
disse er følgende:

* "Går vel to sammen uten at de har avtalt det med hverandre?" Amos 3,3

* "Hvem gir vel deg forrang? Hva har vel du som du ikke har fått? Men har du fått det, hvorfor roser du deg da som om du ikke hadde fått det?" 1 Kor 4,7

* "Vinen er en spotter, sterk drikk fører til bråk, og hver den som raver av den, blir ikke vis." Ordsp 20,1

* "Legg vinn på å kunne fremstille deg for Gud som en som holder prøve, en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, en som deler sannhetens ord rett."2 Tim 2,15

* "Men om dere bærer på bitter misunnelse og selvhevdelse i deres hjerter, da ros dere ikke mot sannheten og lyv ikke mot den!" Jak 3,14   
-  Jeg hørte om en kristen person som oppsøkte en gang en kristen sjelesørger, som var kjent for sine opplevelser i sitt liv, men som senere hadde fått visdom og nådegave til å hjelpe andre mennesker. (Fritt gjengitt av meg) : Da den besøkende hadde presentert seg for sjelsørgeren, begynt hun å fortelle om sine omgivelser. Hun leksket av seg om personer som var slik og slik, de var helt umulige å ha med å gjøre. Hva skulle personen da gjøre? Hun stirret på sjelesørgeren og håpet endelig at nå skulle det bli full valuta for personen.
-  Men det skjedde ikke som ventet for den besøkende, for sjelesørgeren reiste seg med følgende ord:

 

" Jeg er ingen søppeldunk! For her kommer du å kaster bare søppel på meg, og tror jeg tar imot det!"

 

Personen ble helt rød i kinnene og visste ikke hva han skulle si, men da fikk sjelesørgeren peke på ting som han måtte ta tak i.

- Det bør ringe en bjelle i dine ører, når alle andre enn din egen familie er "galne", da må du spørre deg selv først: Er det vi som gjør feile ting og ikke de andre?

Etter denne samtalen ble det en snuoperasjon i den besøkendes familie, de la om kursen, inkluderte andre enn seg selv og begynte å se på sine søstre og brødre med nye øyne. Sakte men sikkert ble livet forandret og senere kunne de se tilbake på den tiden med latter, da de innså hvor dumme de hadde vært.

"En trist feil vi alle gjør, er å tro at noe vil vare lenger hvis vi aldri lar det begynne." (Robert Brault)

"Min spesialitet er å ha rett når andre tar feil," sa George Bernard Shaw.

Vi runder av dette dryppet med Fil 2,3:

"Gjør ikke noe av ærgjerrighet eller av lyst til tom ære, men akt hverandre i ydmykhet høyere enn dere selv."