"Da sa Ånden til Filip: Gå dit bort og hold deg nær til den vognen!" Agj 8,29

 

Filip fikk et oppdrag av Ånden og han gjorde som Ånden sa. Jeg leste på nettet om en hendelse som gjorde inntrykk på meg. Det handlet om en ungdom, sønn til misjonærer. Han ble oppdratt med å sitte under talerstolen for å høre om Gud, men han ble ikke en gudfryktig mann, men gikk ut i narko etc.
Moren forsøkte å snakke med ham om Gud , men han fortalte henne at hvis hun noen gang gjorde det igjen, ville han slutte å komme hjem på besøk. En dag han i 25års alderen , hadde han avtalt med bestemoren sin, at han skulle plukke henne opp fra kirken . På den tiden bodde han sammen med henne , og hun hadde aldri forkynt for ham om Jesus. Han hadde vokst opp i "statskirken" og da forventet han at møtet skulle være ferdig etter en time . Han satt derfor og ventet i bilen utenfor kirken  , men det han ikke visste var at menigheten var karismatisk og da ble møtet mer enn en time. Tiden gikk, men hun kom ikke ut . Han ble mer og mer

oppfarende og var klar til å gi bestemoren sin en god skjennepreken .
- Plutselig klatret en blond kvinne inn i bilen hans og satte seg ned ,og spurte ham hvordan han hadde det . Han forklarte at han var irritert på  bestemoren sin , som ennå ikke hadde kommet seg ut fra kirken . Den blonde kvinnen smilte vennlig til ham og sa :
"- Du bør heller være sinte på meg , fordi det var jeg som prekte i dag . Mitt navn er Sandy Brown , jeg var en prostituert i Los Angeles , men Jesus har frelst meg. Jeg vil bare fortelle deg en ting , og det er at Jesus elsker deg ."
- Ungdommen forklarte henne at han ikke var interessert å høre mer . Men hun gjentok sitt budskap og siden forlot hun ham der i bilen .  I løpet av de neste ukene kunne han ikke få henne ut av sitt sinn og han "hørte henne si" gjentatte ganger :
- Jesus elsker deg .

Etter en tid senere fikk bestemoren lokket ham med til kirken sin. Men fordi han var godt kjent i den byen, satte han seg på bakerste benkerad. Presten var bare så vidt begynt å preke, da konen hans kom fram og tok mikrofonen og sa følgende:
"- Jeg har aldri gjort dette før," sa hun, "men det er en ung mann her i kveld , og Gud har en spesiell beskjed til deg : Du kaster bort livet ditt .
Gud har talt til deg gang på gang , men du har ikke hørt etter , i dag er din siste sjanse ," sa prestens kone . Mannen var ikke i tvil ,det var ham hun snakket til , men han hadde ingen planer om å si noe til henne . Men noen få sekunder senere lå han foran alteret , hvor han overga sitt liv til Gud .
Det var starten på et helt nytt kapittel i mannens liv , som fra da av var sentrert på Jesus . Han leste i Bibelen fra tidlig
morgen til sene kvelden , og etter en kort tid han møtte sin kone. De giftet seg etter 12 uker og har vært gift nå i 23 år og forkynner evangeliet om Jesus til daglig.

 

"Men jeg bad for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du igjen vender om, da skal du styrke dine brødre." Luk 22,32