Herren skal velsigne deg fra Sion
 
"En sang ved festreisene. Salig er hver den som frykter Herren, som vandrer på hans veier.  Frukten av dine henders arbeid får du nyte. Salig er du, og det går deg vel. Din hustru er som et fruktbart vintre der inne i ditt hus. Dine barn er som oljekvister rundt om ditt bord. Se, slik blir den mann velsignet som frykter Herren. Herren skal velsigne deg fra Sion. Med glede skal du se Jerusalems lykke alle ditt livs dager. Og du skal se barn av dine barn. Fred være over Israel!" Salme 128