"Men Ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer.

Det skjer ved hykleri av falske lærere, som er brennemerket i sin egen samvittighet. Disse forbyr å gifte seg og påbyr å avholde seg fra visse slag mat, enda Gud har skapt den til å bli tatt imot med takk av dem som tror og har lært sannheten å kjenne.

For alt det Gud har skapt, er godt, og ikke noe er å forkaste når det mottas med takk,for det blir helliget ved Guds ord og bønn." 1 Tim 4, 1-5.