"Saulus fnyste ennå av trusler og mord mot Herrens disipler. Han gikk til ypperstepresten og ba ham om å få med brev til Damaskus, til synagogene der, for at han, om han fant noen som hørte Veien til, enten det var menn eller kvinner, kunne føre dem i lenker til Jerusalem.

Da han nå var underveis og nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen om ham. Han falt til jorden, og han hørte en røst som sa til ham: Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Han sa: Hvem er du, Herre? Og han svarte: Jeg er Jesus, han som du forfølger.

Men reis deg og gå inn i byen, så skal det bli sagt deg hva du må gjøre! Men mennene som reiste sammen med ham, ble stående målløse. For de hørte riktignok lyden, men så ingen. Saulus reiste seg da opp fra jorden. Men da han åpnet øynene, så han ikke noe. De leide ham da ved hånden og førte ham inn i Damaskus." Agj 9,1-8. 

Vi lever i samme situasjon i dag som i Paulus dager. Det gamle er forganget, se alt er blitt nytt!

Saulus som senere fikk navnet Paulus var en som var opplært ved Gamalias føtter, en lovens mann etter Moseloven.

Han ville ikke vite av noe nytt som de hevdet var kommet, nemlig at Jesus var Messias, Guds sønn. De som trodde dette skulle han få fengslet og få bort for alltid. Han lykkes også med sitt arbeid helt til han møtte Jesus, mannen som han ikke ville vite noe om.

 

"Hvem er du, Herre?" var Saulus spørsmål til Jesus. Jesus svarte : "Jeg er Jesus, han som du forfølger."

 

I dag møtes to "halvbrødre" til samme kamp mot hverandre, de kalles araber og jøde. Den ene part holder seg til en profet som kalles Mohammed, han lære er den rette, mens den andre parten holder seg til Moseloven og de løfter som Gud i himmelen ga dem.  Ingen av partene godtar at Jesus er frelseren for de begge, og at han er Messias, Guds sønn.

Nei, de står som Saulus gjorde steilt imot Veien, Jesus, men som på Jesu tid på jord, så er det mange som har møtt Jesus og har kommet til tro på ham som Messias.

 

Jesus sa selv at frelsen kommer ifra jødene. Vi må bare akseptere fakta, jødene er utvalgt av Gud til hans eiendomsfolk.

Jesus er Guds sønn, gitt jødene og hele menneskeslekten til frelse for oss. De som har tatt imot Jesus kalles bruden/ menigheten , men den dagen vil komme da alle skal bøye kne for Jesus, som Messias , men inntil den dagen kommer, så vil det være krig mellom partene.

Freden kommer med Jesus , han skal komme tilbake til sitt folk og land, på Oljeberget skal han sette sine føtter.

Da begynner en ny tid for jødene og alle som vil følge Messias, en fredstid på 1000 år.