"David tok også med seg de menn som var hos ham, hver med sin husstand, og de bosatte seg i byene omkring Hebron. Da kom Judas menn dit og salvet David til konge over Judas hus. .." 2 Sam 2,3-4a"

David valgte å bosette seg i Hebron med hele sin husstand, samt husstandene til de menn som var med ham.

Da kom Judas menn til Hebron og de salvet David til konge over Judas hus.

 

I dag er det politisk uenighet om hvem som har rett til å bosette seg i området Hebron, jødene som David kom fra er ikke velkommen i området.

 

Jeg tenkte følgende i mitt stille sinn. Gud er den som råder over oss som befinner oss på jorden, han valgte seg ut et folk, som i dag kalles jøder. Fra dette folk kom Jesus til sitt eget folk, men jødene trodde ikke han var Messias som de ventet på. Han ble derfor korsfestet og døde , men stod opp på den 3. dagen.

Han ga oss livet og dette betyr at vi må tro på hans fullbrakte verk på Golgata og hans oppstandelse.

Jødene venter på Messias at han skal komme og sette alt i rette stand for dem, han er deres konge.

Vi som har tatt imot Jesus, har allerede gjort ham til vår Konge og frelser.

Så Guds ord vil bli oppfylt en dag hvor Jesus kommer for regjere fra Jerusalem - Guds stad.

 

Fred over Jerusalem!