"Jeg bekjente min synd for deg og skjulte ikke min skyld. Jeg sa: Jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren! - Og du tok bort min syndeskyld. Sela. Derfor, la hver from be til deg den tid du er å finne. Visselig, når store vannflommer kommer, til ham skal de ikke nå. Du er mitt skjulested! Du vokter meg for trengsel. Med frelses jubel omgir du meg. Sela. Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal vandre, jeg vil gi deg råd med mitt øye. Vær ikke lik hest og muldyr, som ikke har forstand! Deres smykke er tømme og bissel til å tvinge dem med. De vil ikke komme nær til deg. Den ugudelige har mange plager. Men den som setter sin lit til Herren, omgir han med miskunn. Gled dere i Herren! Dere rettferdige, fryd dere! Og juble, alle oppriktige av hjertet! "Sal 32, 5-11.

Salmisten bekjenner for alle og enhver : "Jeg bekjente min synd for deg og skjulte ikke min skyld."
Hva skjedde da for han? Jo, Herren tok bort hans syndeskyld. Derfor oppfordrer han de menneskene som anser seg som fromme , at de ber til Herren den tid han er å finne. For du vet Hebr 3,7-8 sier :

 "Derfor, som Den Hellige Ånd sier: I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter ..."

For om du bekjenner dine misgjerninger for Herren, den tid han er nær deg, så visselig, sier salmisten,
"når store vannflommer kommer, til ham skal de ikke nå."
Deler av vårt land fikk visselig oppleve hva det var å møte vannflommene, torsdag 26.6. kom det et regn-og tordenvær over Østlandet som en skal lete en stund for å finne maken til. Vi har hørt om dette i andre deler av verden, men vi har ikke hatt de store nedbørs mengder, men vi har ikke gått fri. Salmisten vet at Herren er hans skjulested, som vokter ham under trengselstider. Vi som hører Jesus Kristus til har all grunn til å juble og være glad, for han har lovet å være med oss gjennom hele livet, om vi holder oss på hans veier.

Da er vi kommet så langt på året, at folk flest begynner å reise på ferie, konferanser etc. I Guds rike tar en ikke ferie, men virker der vi kan komme til med evangeliet. Jeg slipper derfor "mine får" som mottar disse dryppene ut på ferie , slik at de kommer ut og kan ta til seg av Guds føde på vandringsveien, og så  kommer jeg tilbake om Herren gir meg helse og dager til høstens drypp i august.

 

Det kommer en Ny Tid
  
Hør min venn som er bundet, du kan bli virkelig fri 
Du som lever i mørket. Det vil bli lys på din sti 
Om du falt på veien, så reis deg igjen 
Vær glad og frimodig. Husk Gud er din venn 

Kor:
 
Nå er det en ny tid i dette land
Ånden den faller setter hjerter i brann
Lenkene sprenger, og fanger blir fri
Ja nå er det en ny tid, det er miraklenes tid.
   
La oss aldri begrense Guds Ånd og Guds Kraft
La oss aldri fordømme dem som snublet og falt.
Det er kraft nok til alle, til å gå troens vei
Ja nå er det en ny tid for deg og meg.

God helg !