"Da dro folk fra Jerusalem og hele Judea og hele landet ved Jordan ut til ham og ble døpt av ham i elven Jordan, idet de bekjente syndene sine. Men da han fikk se mange fariseere og saddukeere komme til hans dåp, sa han til dem: Ormeyngel! Hvem lærte dere å flykte fra den kommende vrede? Så bær da frukt som er omvendelsen verdig. Og tro ikke at dere kan si ved dere selv: Vi har Abraham til far. For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene." Matt 3,5-9.

Johannes blir i ettertid husket som døperen Johannes. Han hadde fått en oppgave fra Gud og det var å døpe sine egne landsmenn i elven Jordan, idet de bekjente syndene sine. De omvendte seg fra sitt tidligere liv i synd, til et liv med Herren. Omvendelse handler om å skifte retning, om å snu seg bort fra noe. Johannes så også at mange fariseere og saddukeere kom til hans dåp, men de bekjente ikke sine synder, derfor kalte Johannes dem for ormeyngel. Han visste at de ikke var ærlige innfor Herren, men at de ville flykte fra den kommende vreden. Derfor bad ham dem bære frukt som var omvendelsen verdig. For de tenkte slik som folk seg i mellom tenker, jeg kjenner jo han og han kjenner de som tar avgjørelsen i saken. For Johannes påpekte at det nyttet ikke å si at de hadde Abraham til far, for Gud kunne reise
opp barn for Abraham av steinene som lå på stedet der.

Slik blir det med oss mennesker også, når vi skal ta et standpunkt i livet om hvem man skal tro på. Fester vi blikket på våre egne liv, så ønsker vi helst å tro på oss selv, og ser ikke noe problem i dette. Blikket vårt er vendt mot «verden», som betyr alt som ikke har med Gud å gjøre. Der står vi med et hjerte som feiler, et syndig
hjerte, som trenger både nåde og tilgivelse. Våre hjerter trenger å bli elsket og tatt hånd om, for hjertet lengter etter Gud, som har skapt oss.

Når man står i en slik posisjon, vil en omvendelse gi livet ny mening og retning . For det skjer noe i oss mennesker når vi får høre om Jesus i evangeliet.En
lengsel vekkes i hjertet vårt, en lengsel etter noe mer. Og for mange ender denne lengselen i konkret handling: Noen velger å være som en er i denne verden,
andre snur ryggen til den, og vender seg bort fra den, ja, de tar faktisk oppriktig avstand fra sitt tidligere liv, og fester blikket sitt på Jesus – vår frelser og forløser.

Paulus skriver i 2.Kor 5,15: "Og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og ble reist opp for dem."

Lukas evangeliet sier i kap 15, vers 7, sier Jesus at det er glede i himmelen over én synder som omvender seg.

 

Når du har tatt skrittet fullt ut med å følge Jesus , så har du omvendt deg, du har valgt bort livet med verden og gitt ditt liv over til Jesus. Hittil har du gått i én retning. Du vet kanskje at noe ikke er godt i forholdet til dine medmennesker. Du kan ha sagt eller gjort noe som har ødelagt de andres tillit til deg. Du har kanskje vært urettferdig eller uærlig. Når du vender om, må du gå i stikk motsatt retning i forhold til hva du gjorde tidligere. Du må gjenopprette tilliten, og rydde opp der det har vært uorden i livet. Kjennes det vanskelig å måtte vende seg om 180 grader? Det er ikke meningen at du skal klare det alene. Det er en som vil hjelpe deg! Jesus har
gitt oss et løfte: Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Det går an å snu litt på disse ordene, og tenke seg at Jesus sier: Vend om til meg, du som lengter etter å kunne bli lykkelig tvers igjennom!

Det at vi omvender oss og bekjenner våre synder er en av de viktigste handlingene vi gjør for å bli kjent med Kristus som vår personlige frelser. Omvendelse er vår handling og Guds svar på vår handling er tilgivelse til oss gjennom Jesus Kristus, vår frelser.


"For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker." Tit 2,11