"Herre! Du skal hjelpe oss til fred. Alt det vi har gjort, har du utrettet for oss. Herre vår Gud! Andre herrer enn du har hersket over oss. Ved deg alene priser vi ditt navn "Jes 26,12-13.

Hvem er herre over ditt liv? For en som har tatt imot Jesus som sin frelser, så skulle svaret være lett. Jesus er min Herre i mitt liv!
Du vet mennesket har en kropp, en sjel og en ånd. Er du født på ny, så er din ånd og Den Hellige Ånd på lag. Men hva med din sjel? Har dine tanker blitt overgitt til Jesus, slik at du alltid kan gå i de ferdiglagte gjerningene som Ånden alt har lagt for din fot, dag for dag? Eller må du og jeg sanne som Paulus sier i Rom 7,15-25:

"Jeg skjønner ikke det jeg gjør. For det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, da gir jeg jo loven medhold i at den er
god. Så er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. For jeg vet at i meg, det er i mitt kjød, bor ikke noe godt. For viljen har jeg, men å gjøre det gode, makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, da er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Jeg finner altså den lov for meg, jeg som vil gjøre det gode, at det onde ligger meg for hånden.
For etter mitt indre menneske slutter jeg meg med glede til Guds lov. Men i lemmene mine ser jeg en annen lov, som strider mot loven i mitt sinn, og som tar meg til
fange under syndens lov, som er i mine lemmer. Jeg elendige menneske! Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Gud være takk, ved Jesus Kristus, vår Herre!
Jeg, som jeg er, tjener da Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød."

Kroppen vår lyder normalt vår sentral i hodet, sier du til hånden: Gjør det og det! Ja, så gjør den det du sier.
Men Paulus ble oppmerksom på seg selv, at det var ikke alltid han gjorde det gode som han ville, men det onde som han ikke ville , det gjorde han. Men han takker Jesus Kristus for at han fikk tjene Guds lov med sitt sinn, men syndens lov med sitt kjød.

Dagens drypp sier "Alt det vi har gjort, har du utrettet for oss. Herre vår Gud! Andre herrer enn du har hersket over oss."

Jesaja sier i samme kapitel, vers 3-4 :
"Den som har et grunnfestet sinn, ham lar du alltid ha fred, for til deg setter han sin lit. Sett deres lit til Herren til alle tider! For i
Herren Herren har vi en evig klippe."

Sommerferien er begynt for mange allerede, og verdens lyster lokker menneskene lenger og lenger ut i syndens gap. Da er det viktig som en kristen og holde seg til Jesus Kristus.

 

"Og de som synger og spiller på fløyte, skal si: Alle mine kilder er i deg." Salme 87,7.