"Men da Jesus fikk vite det, dro han bort derfra. Mange fulgte ham, og han helbredet dem alle." Matt 12,15

 

Hva var det Jesus fikk vite, som gjorde at han dro videre?   Bakgrunnen for det hele var at han hadde nettopp helbredet en mann med en vissen hånd. Det var det normalt ingen som hadde noe imot at mennesker ble friske, men det var noen som passet på "bokstaven" i Moseloven, og den mente de sa at ingen hadde lov til å helbrede noen på en sabbat. Denne mannen ble nemlig helbredet på en sabbat og derfor gikk fariseerne ut og la planer mot ham om å få ryddet ham av veien. Jesus oppfanget deres planer og dro fra stedet, men mange dro med ham, somm igjen resulterte i at Jesus helbredet alle sammen.
Vi som lever anno 2014, vi lever i Ordet som  Hebr 13,8 sier: "Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid."
Er dette sant? Helbreder Jesus gjennom sitt folk i dag?

 

Nylig leste jeg følgende beretning fra den svenske evangelisten, Tommy Lilja , om hva Guds kraft utfører i dag:
" Nettopp Guds kraft var virkelig påtagelig ved den siste kampanjen i Awasa, Etiopia. En ung mann i 25 års alderen hadde fra barnsben vært dypt deprimert og har aldri villet leve. Flere ganger hadde han forsøkt å ta livet av seg. Denne kvelden skulle han gjøre et nytt forsøk, og denne gangen hadde han lyktes. I dette mørke og på vei for å dø, måtte han passere kampanjeplassen. Han merket ikke hva som pågikk, depresjonen var total, han skulle dø. Da han passerte kirken hvor jeg akkurat da prekte om Jesus, ble han slått til bakken av en usynlig kraft, og han lå besvimt i 30 minutter. Da han våknet hadde han møtt Jesus. Dødsangsten og den livslange depresjonen var borte. Han kjente for første gang i sitt liv glede. Da han forklarte det for meg og pastorene etter møtet, både lo og gråt han. "For første gangen i mitt liv vil jeg leve!" ropte han.
- I samme møtet fantes det en ung jente i 10 års alderen. For et år siden brakk hun armen, men foreldrene hadde ingen mulighet til å ta henne med til en lege, så armen legte seg selv. Armen ble hengende fast. Jenta hadde store smerter. Under forbønnen kom Guds kraft over henne - det smalt til i armen som rettet seg ut! Da jenta kom opp til meg på scenen, gikk det ikke an å se at armen i det hele tatt hadde vært brukket. Den var perfekt!"

 

Jødene i Øst Ukraina blir utsatt for hat , de jødiske butikkene blir vandalisert, og jødene blir oppfordret til å registrere seg. Dette minner oss om situasjonen som var i Tyskland på 30-tallet. Flere rabbinere oppmuntrer derfor sine forsamlinger til å fly til Israel. La oss be om iver for jødene til å dra hjem til Israel.

"Dere står i den samme kamp som dere så meg kjempe, og som dere nå hører at jeg fremdeles har." Fil 1,30

God helg!