"Og du skal si til dem: Så sier Herren, hærskarenes Gud: Vend om til meg, sier Herren, hærskarenes Gud, så vil jeg vende om til dere, sier Herren, hærskarenes Gud. Vær ikke lik deres fedre, som de tidligere profeter formante med disse ordene: Så sier Herren, hærskarenes Gud: Vend om fra deres onde veier og deres onde gjerninger! - Men de hørte ikke og aktet ikke på meg, sier Herren." Sak 1, 3. 4.

Vi har et ordtak som sier at vi lærer av våre feil. Hva mener en da? Jo, har du gjort en feil, en tabbe i livet, så er man på vakt for å gjøre samme tabbe en gang til.
I dagens drypp sier Herren at "Vend om til meg, sier Herren, hærskarenes Gud, så vil jeg vende om til dere, sier Herren, hærskarenes Gud."
Dette var ord til sitt eiendomsfolk jødene, at Herren sa disse ord, men i dag gjelder de for oss hedninger også. For Jesus Guds sønn kom for opprette en bro mellom oss og Gud, han ga sitt eget liv for at vi skulle få våre synder tilgitt ved Jesu blod på Golgata kors.

Så i dag lyder ordet fra Jesus til oss mennesker :

"Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!" Matt 11,28

Da er Herrens ord de samme til oss som til jødene :  "Vend om fra deres onde veier og deres onde gjerninger!"

 

Måtte ikke det norske folk gjøre som jødene i sin tid gjorde, at de hørte ikke og aktet ikke på Herren. Det er i dag vi har nådetiden, slik at vi kan få frelse i Jesus Kristus. Tidens tegn for at denne nådetiden går mot slutten er synlig for alles verdens øyne om vi vil innse hva vi hører og ser hva som skjer i vår verden. Ord som går igjen er katastrofer, kriger, hungersnød og forfølgelser etc.

Jesus sa til sine disipler når de så disse tegn :

"Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For deres forløsning stunder til." Luk 21,28

Hvilken forløsning snakker Jesus om? Jeg tror det er Paulus oppmuntring til oss i 1 Tess 4,15-18:

"For dette sier vi dere med et ord av Herren: Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme i forveien for dem som er sovnet inn.
For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først stå opp.Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Trøst da hverandre med disse ordene."

Noe å se fram til for alle som vil leve og tro på Jesus og hans ord.