"Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst!" Matt 24,13.

 

I en bibelkommentar til dette dryppet leser en :

" Å holde stand i en konflikt, holde ut under stress, stå fast, tåle press, vente rolig og modig. Det er ikke en passiv resignasjon overfor skjebnen og ren tålmodighet, men en aktiv, energisk motstand mot nederlag som fører til ro og tapper utholdenhet."

 

Jesus er vår frelser og redning for evigheten. Greier vi å holde stand i konflikter, ikke la stress overvinne oss, men at vi står fast på Ordet selv om presset kan være hardt mot oss kristne. Ordtaket sier at "den som venter på noe godt venter ikke forgjeves." Israel er blitt et selvstendigt land etter mange år i utlendigheten, så kom tiden da Herrens profetiske ord gikk i oppfyllelse, det skjedde 14. mai 1948.I dag blomstrer landet og jødefolket øker i antall, de kommer fra hele verden til Israel, sitt
eget land, som Gud lovet Abraham for flere tusen år siden. Bibelen har mange profetier som ingen har forstått før i disse dager, for eksempel det som står i 5. Mos 33,24 :

"Og om Asjer sa han: Velsignet fremfor sønner være Asjer! Må han være den kjæreste blant sine brødre og dyppe sin fot i olje!"

 

Verdens Energiråd (World Energy Council) har gitt et foreløpig anslag på at Israel kan utvinne så mye som 250 milliarder fat olje av skiferoljefunnet sørvest for Jerusalem. Det er den tredje største oljereserve i verden, etter USAs og Kinas. Men den gjør at Israels stiller likt med Saudi-Arabia i potensielle oljereserver. På kort tid er verdens energikart, som har bestemt geopolitiske forhold og maktallianser til araberverdenens fordel, snudd fullstendig på hodet. Den arabiske verdens ledende oljeprodusent vil i framtiden kunne bli sidestilt med Israel.

I dag ser vi at dette peker mot oppfyllelse av Guds løfter til sitt utvalgte eiendomsfolk  Israel, de har holdt ut som et folk i alle disse årene, ingen andre folkeslag kan vise til slike resultater som jødene har greitt. Vi venter på at vår frelser Jesus skal komme for å hente bruden, jødene venter på sin Messias som skal være konge for
dem, slik som kong David i sin tid.

"Men Gud oppfylte på denne måten det som han forut forkynte ved alle profetenes munn, at hans Messias skulle lide. Fatt da et annet sinn og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet og det kan komme tider med fornyelse og trøst fra Herrens åsyn, og han kan sende den Messias som forut er utkåret for dere, Jesus, ham som
himmelen skal huse inntil de tider da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av. "