"Men midt på natten lød det et rop: Se, brudgommen kommer! Gå ham i møte! " Matt 25,6

I sangen I den stille klare morgen lyder koret :

"Se han kommer! Jesus kommer! Fikentreet står i blomer, Vår forløsnings time kommer! Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn."

Er vi lyttende etter lyden av Jesu fortrinn? Eller er vi bare opptatt med oss selv og omgivelsene rundt oss? Hadde nylig en drøm om en hendelse som vi i storfamilien vår skulle ta hånd om. Oppdraget var å ta imot kongen som skulle komme på besøk til oss, men samme dag skulle en predikant komme til oss også. Jeg satte folket i sving med de forskjellige gjøremålene. Noen av folket skulle ta imot kongen og være hans vert, mens jeg og de andre i flokken skulle ta seg av predikanten.Dagen kom og kongen og predikanten kom som avtalt, men hva med mottaksvertene? Nei, de var opptatt med alle sine egen gjøremål, at kongens ankomst var gått dem helt forbi. De var ikke rede da kongen kom, hva som skjedde med kongen videre fikk jeg ikke se.
Men hva skjedde med predikanten da? Jo, han ble hentet og anvist bolig som han skulle overnatte i. Men hva med møteopplegg etc? Dagen gikk og alle var opptatt med sitt, men da spurte jeg de andre om de hadde gitt predikanten mat? Nei, de hadde helt glemt ut mannen. Da fikk jeg tak i noen pølser etc som var igjen etter vi andre hadde spist. Jeg tok pølsene i hånden og gikk opp til predikanten med, men på veien, tok et av mine
barnebarn å rappet til seg halve pølsen fra meg. Hva er du gjør, sier jeg, du har jo nettopp spist. Ja, men han var faktisk enda ikke mett. Da var jeg litt forlegen da jeg ga predikanten resten av pølsene. Predikanten sa ingen ting, men tok imot det han fikk. Der sluttet drømmen!

Hvilke tanker fikk jeg etter denne drømmen?

- Jeg tror "storfamilien min" representerer menigheten. Kongen er jo Jesus. Predikanten må representere Jesu tjenere, Guds sendebud.
Hva hører en folket vårt sier om vår egen konge i dag? Det er ikke mange som er opptatt om han reiser dit eller dit, det er liksom det samme hva han finner på, det angår ikke oss i det daglige livet. Andre av yngre garde
sukker og undrer seg på hvor lenge kongehuset vil bestå i landet vårt. De er likegyldigheten som råder.
- Hva med oss som troende, som vet at Kong Jesus kommer snart? Er vi klar for våre oppdrag som verter for Kongen? Ja, vi har hørt om beskjeden, men du vet vi har nok å gjøre hver dag med våre gjøremål. Men vi
skal nok ta oss av Kongen den dagen han kommer!
Men det som vi må forstå, er at Kongen er ikke opptatt med dem som ikke er opptatt med ham, for Kongen kommer nemlig for å hente de som er klar til å dra med ham til Kongens hjem. Derfor
blir det ingen vertskap for oss, det er kun spørsmål om du ER  reiseklar når Kongen kommer? For her venter ikke Kongen på noen et sekund, nei, på et atomtedel sekund dra vi opp til Kongen i skyen.

Hva representerer predikanten?

Jeg tror han representerer Guds profeter i dag. Vi hadde fått vite når han skulle komme, men hadde ikke lagt opp til samlinger hvor han kunne preke. Han ble satt til side, "tak over hodet" fikk han, men vi kontaktet ikke ham før jeg tenkte på mat til ham. Selv da ble ble pølsen revet i to av et av barnebarna, for han var enda ikke mett.
- Hvordan skal en tolke den drømmen?
Vi har hatt og har Guds profeter, sendebud, i blant oss. Men vi tar ikke hånd om ham eller hans budskap, for slike "raringer" er ikke lette å forstå seg på. Selv maten han skulle få ble amputert av "barnebarn". Er ikke dette dagens praksis? Guds tidende blir gjerne ikke praktisert av våre barnebarn, men en kan alltids gi noen slanter om jeg skulle ha dem for hånden.

I Malaki 3,10 står det: "Bær hele tienden inn i forrådshuset, så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren, hærskarenes Gud, om jeg ikke vil åpne himmelens luker for dere og øse ut velsignelser over dere i rikelig mål!"
Velsignelse følger med om vi gir 10% av vår inntekt til Herren. Ja, men kjære deg, Herren trenger vel ikke penger for å leve? Nei, sant nok, men vi vil jo gjerne betale for maten vi inntar, når det står i vår makt å gjøre det.
Da spør jeg : Hvem får du din mat fra? Jeg mener ikke mat for kroppen din, men den åndelige maten - Guds ord.

Tja, den som gir meg oppmuntring og glede i mitt Guds liv er å se på Visjon Norge på tv, Gospel Channel og Kanal 10 Norge. Dessuten blir jeg så oppmuntret når jeg hører og leser om hendelser som skjer i Israel. Hva
med din lokale menighet? Nei, slik som min situasjon er, så er det TV, radio og aviser som gir meg noe.

Skal ikke all tidende gå til den lokale menighet?  Jo, om det er der du får ditt "livsopphold" dekket, så betaler du for det. Gaver etc kan du gi i tillegg til dem du har tro for trenger penger i andre Guds arbeidsfelt.