"Da svarte Simon Peter og sa: Du er Messias, den levende Guds Sønn. Jesus svarte ham og sa: Salig er du, Simon, Jonas sønn! For det er ikke kjøtt og blod som har åpenbart dette for deg, men min Far i himmelen. " Matt 16,16-17.

Å bli en kristen kan studeres av fagfolk med universitetsutdannelse og som da intervjuer personer som er blitt kristne, videre de som har forlatt kristentroen. En "fagmann" var kommet fram til følgende konklusjon, at en må se på omvendelse som en prosess. Han delte denne prosessen inn i sju stadier, som dertil ikke trenger å følge  en fast kronologisk rekkefølge for stadiene, men omvendelsesprosessen kan gå fram og tilbake mellom stadiene. De sju stadiene han  var kommet fram til var:
Kontekst, krise, søken, møte, gjensidig påvirkning, forpliktelse og konsekvenser.

 

Å studere seg til å bli en levende kristen person er som å spise av kunnskapens tre, du kommer ikke lenger enn teorien, det levende ord er skjult for den vise i egne øyne, jfr.Matt 11,25

"På den tiden tok Jesus til orde og sa: Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige."

 

Hvordan blir man en kristen da?  En mann fortalte  at han traff ei jente som var kristen. Og alle vennene hennes var kristne. Det ble da til at de snakket endel om Jesus og så begynte han å tenke litt på det selv, uten at han tok noe standpunkt eller noe sånt.  Men årene gikk og mannen begynte å bli skikkelig misfornøyd med livet sitt, selv om han hadde en bra jobb, tjente bra penger, hadde ei pen jente, gode venner og hadde egentlig alt en kan be om. Men han var ikke tilfreds… Det måtte være noe mer bortsett fra det han så, opplevde og tok på hver dag. Hva var det som manglet? Resultatet som han kom til var at han manglet Jesus i sitt liv. Da var det godt å ha en medhjelper som kjente Guds ord, hvorpå Paulus "oppskrift" ble sitert og fulgt opp:

 

"For dersom du med din munn bekjenner at Jesus  er Herre, og iditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse." Rom 10,9-10.

Menneskene er kommet langt i sin kunnskap om seg selv. De forsker og eksperimenterer på mennesker og dyr , selve målet deres synes å være å skape liv. De har laget roboter som gjør "dritt arbeid" for bedriftene, arbeid som er kjedelig, men krever hårfin nøyaktighet. Om dagen skulle være der , at menneskene kan skape liv, mennesker, da tror jeg Gud vil reise seg i himmel med å si : Nå er det nok!  Så begynner en  ny tid hvor Gud regjerer og styrer fullt ut over sitt skaperverk. Men inntil den dagen kommer så er det mer påkrevet enn noen sinne å være født på ny og ha Jesus i sitt hjerte. For Jesus kaller oss som tror på ham for "bruden" også kalt menigheten, som han en dag vil hente hjem til sitt Faders hus i himmelen. Derfor må en være rede til en hver tid, ikke ha noe utestående med noen som det står til deg å gjøre opp med.

 

"Se, jeg kommer snart, og min lønn er med meg, for å gi enhver igjen etter som hans gjerning er."! Åp 22,12.

 

God helg!