"Jona gikk en dagsreise inn i byen og ropte: Om førti dager skal Ninive bli ødelagt. Da trodde folket i Ninive på Gud. De ropte ut en faste og kledde seg i sekk, både store og små. Da saken kom Ninives konge for øre, sto han opp fra sin trone og la kappen av seg. Og han svøpte seg i sekk og satte seg i støvet. Han lot rope ut i Ninive: Etter påbud av kongen og hans stormenn, skal verken mennesker eller dyr, storfe eller småfe, spise noen ting! De skal ikke smake mat og ikke drikke vann. Men de skal svøpe seg i sekk, både mennesker og dyr. De skal rope til Gud av all makt, og vende om, hver fra sin onde vei og fra den urett som henger ved deres hender. Hvem vet? Gud kunne da vende om og angre det. Han kunne vende om fra sin brennende vrede, så vi ikke går til grunne. Da nå Gud så det de gjorde, at de vendte om fra sin onde vei, da angret han det onde han hadde sagt at han ville 10.

Men dette syntes Jona meget ille om, og han ble harm. Han ba til Herren og sa:

"Å Herre! Var det ikke det jeg sa da jeg ennå var i mitt hjemland! Derfor flyktet jeg til Tarsis så fort jeg kunne. For jeg visste at du er en nådig og barmhjertig Gud, langmodig og rik på miskunn, så du angrer det onde. Så ta nå, Herre, mitt liv! For jeg vil heller dø enn leve."

For en egoist, her sparte Herren tusenvis av mennesker i en by, som det gikk 3 dagsreiser å gå igjennom, og så sutret Jona for at hans budskap fra Herren ikke
ble fullført, fordi folket bad Herren om nåde og de fikk det. Profeten Jona visste at Herren sikkert ville angre på sin beslutning om å ødelegge byen, hvis de omvendte seg til Herren, derfor stakk han først av fra oppdraget Gud ga ham, men angret etter sjøreis , hvor han ble lempet over bord. Herren sendte da en stor fisk som slukte ham hel og som senere spyttet han på land.

 

Budskapet som lyder fra Herren i dag til verden er : 

"Vær ikke lik deres fedre, som de tidligere profeter formante med disse ordene: Så sier Herren, hærskarenes Gud: Vend om fra deres onde veier og deres onde gjerninger! - Men de hørte ikke og aktet ikke på meg, sier Herren." Sak 1,4

Jesus er vår frelser fra denne verdens synd som bor i menneskene. Gud vil at vi skal ta imot hans frelse, slik at vi kan leve sammen med ham for evig. Derfor er det alvorlig for en hver som hører Herrens røst i dag og ikke vil omvende seg fra sine synder. De ville fått profeten Jona til å juble om Ninives befolkning avslo anledningen om å omvende seg til Herren, da gikk ikke Jona forgjeves med budskapet. Måtte vi aldri komme dit hen, at vi glemmer de menneskene som ikke har hørt budskapet om Guds frelse i Jesus Kristus.

Profeten Jonas levde ca. år 800 før Kristus. Historien om denne mannen har vært kjent for store og små opp igjennom tidene. Da jeg gikk på søndagsskolen lærte vi at Jona ble slukt av en stor hval, men i dag er dette erstattet i Bibelen med -

"Men Herren lot en stor fisk komme og sluke Jona. Og Jona var tre dager og tre netter i fiskensuk."

"For likesom Jona var tre dager og  tre netter i storfiskens buk, slik skal Menneskesønnen være tre dager og tre netter i jordens hjerte." Matt 12,40