"Gi du ville flerre himmelen og fare ned, så fjellene skalv for ditt åsyn, som når ilden setter tørre kvister i brann og får vannet til å koke - for å kunngjøre ditt navn for dine motstandere, så folkene skalv for ditt åsyn, når du gjorde forferdelige ting som vi ikke ventet, når du for ned, og fjellene skalv for ditt åsyn! Fra gammel tid har jo ingen spurt eller hørt, og intet øye sett noen annen gud enn deg gjøre slikt for dem som venter på ham." Jes 64,1-3.

Vi har nett hatt pinse, da blir det fokus på Den Hellige Ånd, som Gud sendte over disiplene på pinsedagen, da de var samlet i Jerusalem. Det ble en enorm vekkelse blant menneskene i Jerusalem , og fra den dagen begynte Guds menighet på jorden å innbefatte alle menneskene. Alle dem som ville ta imot frelse i Jesus navnet ble
med og Gud selv la dem til menigheten.Jeg leste nylig bibelkommentar til dagens drypp, hvor den sier følgende:

 

"Fryktinngytende og uventede under" er en perfekt beskrivelse av ekte vekkelse, for det uforutsigbare og uvanlige er karakteristisk for store åndelige vekkelser. Det er viktige at vi ber om at Gud forbereder åndelige ledere for et slikt "fryktinngytende" besøk av Den Hellige Ånd. Be om at de vil:

1) Forstå Åndens veier og gi rom for Gud.

2) Være sensitive og fleksible overfor alt det nye som Gud vil gjøre.

3) Være grepet av frykt for Herren og befridd fra menneskefrykt.

4) Innse at frykten for Herren er kilden til den visdom de trenger så sårt.

5) Få et sterkt ønske om å være radikalt sanne og at de omvender seg fra alt hykleri, at de ikke vil være opptatt av å tekkes mennesker eller å bli kjendiser.

 

Den som  være en god leder/pastor i dag som ikke vil tekkes mennesker eller å være på kjendistoppen, de vil før eller senere få  bl.a.dette spørsmålet:

Er det ok å ha ho­mo­fi­le fø­lel­ser? Svaret fra en pastor var:

Er det feil å ha fø­lel­ser? Nei, for da ville målet vært å være en robot. Er det da feil å ha ho­mo­fi­le fø­lel­ser? Nei. Er det feil å ha he­te­ro­fi­le fø­lel­ser? Nei.
Men det er synd å leve ut sine fø­lel­ser, om det ikke er i et ek­te­skap god­kjent av Gud? Ja, både for ho­mo­fi­le og he­te­ro­fi­le. Og alle andre, for Gud gjør ikke for­skjell på folk. Han vil at alle men­nes­ker skal bli frelst og komme til sann­hets er­kjen­nel­se. Og det betyr å ikke leve etter ens fø­lel­ser, noe som uan­sett ikke er en­kelt.

"Søker jeg nå å bli anerkjent av mennesker - eller av Gud? Eller søker jeg å gjøre mennesker til lags? Dersom jeg ennå søkte å være mennesker til
lags, da var jeg ikke Kristi tjener." Gal 1,10