"Den pakten jeg hadde med ham, var liv og fred, det ga jeg ham for at han skulle frykte meg. Og han fryktet meg og hadde ærefrykt for mitt navn." Mal 2,5.
 
I går skrev jeg følgende i dryppet : "Navnet Jesus Kristus er over alle ting, hver en sykdom må bøye seg i det navnet, hver en mennesketunge skal en dag bekjenne, at sannelig, Jesus Kristus er Herre."
 
Det gikk rolig for seg helt til lunsj i dag. Jeg var på besøk hos en av mine 5 døtre. Maten smakte  godt og kaffien likeså, men som lyn fra klar himmel startet et mageonde uten like. Jeg forsøkte å ikke vise en mine for min tilstand, men omsider fant jeg det klokest å komme meg hjem.  Vel hjemme begynte det med smerter ved akslekene og siden i ryggpartiet. Jeg tok blodtrykket, men alt var ok. Da ville kona måle om jeg hadde feber, men den var fin.
Men så skjedde det noe med kroppen min, jeg begynte med skjelvinger i hele kroppen og frøs noe forferdelig. Hva var dette for noe? Jeg krøp under dynene i senga og tok på meg ullkufte. Men det ble ikke bedring, så kona tok fram febermåleren igjen. Jo, nå viste den stigning og så omsider tok frysningene slutt og kroppen "kokte".
 
"Salv meg og be , så må det slutte, "sa jeg til kona og en datter. Rådene fra mine døtre var at jeg kunne ta en feberdempene tablett, så ville det hele ordne seg. Men sta som jeg er på tabletter, så sa jeg nei. Da bad jeg om et ord fra skriften, som ble dagens drypp.
 
Feberen sank og nå er jeg ved PC-en og skriver dryppet for morgendagen.  Da jeg åpnet e-posten, så hadde en broder i Herren skrevet følgende til meg:
"Shalom Hans.
Vi står innfor store forandringer, både i Gudsrike og vårt samfunn. Mørke blir mørkere og lyset blir lysere. Situasjoner rundt oss vil forandres, noe til det bedre og noe blir verre. Det Gud står bak og Han har velsignet vil bli større og mektigere, men det som er menneskeverk vil ikke kunne bestå. Guds levende ord blir mere og mere aktuelt å stå på. Ordet vil aldri forgå. Det Gud har sagt i sitt Ord, blir oppfylt. Vi trenger å overgi oss helt til Herren og la Han bli herre i våre liv. Jesus kunne ikke gjøre noe annet, nå Han var på jorden enn det Hans far viste Han i bønn og tilbedelse. Vi må innse at det også gjelder oss som tror. Vi må høre fra Mesteren og handle på de signaler Han gir oss.
Vi er død med Jesus Kristus, begravet med Kristus og så er vi oppreist med Ham.
Dersom ikke hvetekornet kommer i jorden og dør blir det ingen frukt.
PS. Dessverre har ikke alle latt seg begrave med Kristus i dåpen. Denne viktige sannhet må frem i lyset igjen. DS."
 
Ha en god helg med Jesus!