"La dette sinn være i dere, som òg var i Kristus Jesus, han som, da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men uttømte seg selv idet han tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers liknelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden - ja, døden på korset. Derfor har òg Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navnet som er over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre*, til Gud Faders ære." Fil 2,5-11.

Det lyder en sang : "Hvilken mektig Gud vi har, hvilken mektig Gud vi har. Ja, hvilken mektig Gud vi har,ja,hvilken mektig Gud vi har."
Hva sier Bibelen om dette navnet? Jesus sier i Joh 17, vers 11b-12 :

"..Hellige Far! Bevar dem i ditt navn, som du har gitt meg, for at de kan være ett, likesom vi er ett. Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, som du har gitt meg."

Navnet Jesus Kristus er over alle ting, hver en sykdom må bøye seg i det navnet, hver en mennesketunge skal en dag bekjenne, at sannelig, Jesus Kristus er Herre. Daglig blir folk forvandlet i dette navnet, de starter et nytt liv, og det gamle livet i verden er borte.
- Peter og Johannes var en gang på vei opp til templet og der møtte de en tigger som var lam. Peter så fast på ham sammen med Johannes og sa: "Se på oss!" Han så da oppmerksomt på dem i håp om å få noe av dem. Men Peter sa: "Sølv og gull eier jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg. I Jesu Kristi, nasareerens navn - stå opp og gå!" Og han grep tak i hans høyre hånd og reiste ham opp. Straks kom det styrke i hans føtter og ankler, og han sprang opp og sto og gikk omkring. Jfr.Agj 3,4-8.

En annen som fikk oppleve å møte Jesus i sitt hjerte, var en etiopisk hoffmann, en mektig embetsmann som hadde tilsyn med skattkammeret hos den etiopiske dronning Kandake, han hadde kommet til Jerusalem for å tilbe, men han var da dette hendte på hjem. Han satt i vognen sin og leste fra profeten Jesaja´s bok. Avsnittet i Skriften som han leste, var dette: "Som et får ble han ført bort for å slaktes, og lik et lam som er stumt for den som klipper det, slik åpner han ikke sin munn.I hans fornedrelse ble dommen over ham tatt bort. Hvem kan fortelle om hans ætt? For hans liv blir tatt bort fra jorden." Jfr.Jes 53,7.
Filip forkynte han evangeliet om Jesus for ham og hoffmannen spurte så hva som var i veien for at han kunne bli døpt? Da sa til Filip til ham:

"Tror du av hele ditt hjerte, så kan det skje. Men han svarte og sa: Jeg tror at Jesus Kristus er Guds Sønn!" Agj 8,37

Tror du og det? Da er alt mulig for den som tror på Jesus Kristus, han er Alfa og Omega, begynnelsen og slutten.

"Jeg er Alfa og Omega, sier Gud Herren, han som er og som var og som kommer, Den Allmektige." Åp 1,8