"For se, i de dager og på den tid, når jeg gjør ende på Judas og Jerusalems fangenskap, da vil jeg samle alle hedningefolk og føre dem ned til Josjafats dal. Der vil jeg holde rettergang med dem på grunn av Israel, mitt folk og min arv, fordi de spredte dem blant hedningefolkene og delte mitt land." Joel 3,6-7.

Israel er Guds eiendomsfolk, som han selv tok ut til å være det. Gud sa til Abraham :

"Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal
li en velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner
deg, vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes." 1 Mos
12,2-3.

Vi som nå lever i 2014 hører stadig om deling av Israel av de politiske stormaktene, men de har ikke fått med seg Guds løfter til Abraham. Men en ting er de opptatt av og det er at Israel må gi land for fred. Men dette har Gud sett ville komme og han gjorde da en redningsplanke for hele verdens befolkning, han sendte sin sønn til verden, slik at verden skulle få del i ABRAHAMS velsignelse. For Skriften har innesluttet alt under synd, for at det som var lovt, ved tro på Jesus Kristus skulle bli gitt til dem som tror. Loven er tuktemester til Kristus. Men før troen kom, ble vi holdt i varetekt under loven, innestengt inntil den tro som skulle komme, ble åpenbart. Slik er loven blitt vår tuktemester til Kristus, for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro. Men nå når troen er kommet, er vi ikke lenger under tuktemesteren. Alle er vi jo
Guds barn ved troen på Kristus Jesus. For vi, så mange som er døpt til Kristus, har ikledd oss Kristus.
Da er her ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke mann og kvinne. For vi er alle én i Kristus Jesus. Og hører vi Kristus til, da er vi Abrahams ætt og arvinger ifølge løftet. Jfr.Gal 3,24-29.

 

Men det kommer en dag da Herren skal holde rettergang i Israel mot alle dem som ikke ville ha jødene med på "laget". Herren Gud vil selv ordne opp i Josjafats dal med alle hedningefolk. Måtte vi alltid være i ABRAHAMS velsignelse, dvs at vi lever et liv med Jesus Kristus. Når det går landet Israel godt, så går det godt for oss også som har Jesus som herre i våre liv.


"Derfor, hver den som bekjenner meg for menneskene, ham skal også jeg kjennes ved for min Far i himmelen." Matt 10,32.