"Du skal vite og forstå: Fra den tiden et ord går ut om å gjenreise og bygge Jerusalem, inntil en Salvet, en Fyrste, står fram, skal det gå sju uker og sekstito uker. Det skal igjen settes i stand og bygges opp med gater og vollgraver, men under tidenes trengsel. Etter de sekstito ukene skal Den Salvede utryddes og intet ha. Byen og helligdommen og slutten på det er oversvømmelse. Og inntil enden er det krig, ødeleggelse er fast besluttet. Han skal stadfeste en pakt med mange for én uke. Midt i uken skal han bringe matoffer og slaktoffer til å opphøre. På styggedommens vinger skal ødeleggeren komme, og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som volder

ødeleggelsen." Dan 9,25-27.

Dagens drypp er en profeti gitt av engelen Gabriel til profeten Daniel ca 550 år f.Kr. eller der om kring. Daniel ble bortført til fangenskap i Babylon og var der hele
perioden på 70 år. Dagens drypp har kommet langt i oppfyllelse, for vi har allerede kommet forbi de sju ukene og de sekstito ukene. Fyrsten som skulle komme var Messias, Jesus Kristus, som etter de sekstito ukene skulle "Den Salvede utryddes og intet ha." Dette skjedde ca år 33 e.Kr. Og vi vet at
Jerusalem, byen med helligdommen, ble ødelagt i år ca 70 e.Kr. av romerne, da de ødela tempelet.
Fram til tiden før år 70 e.Kr.var 69 uker av de 70 ukene til ende. Fra år 70 e.Kr. lever vi i "nådetiden som er gitt for oss hedninger" , jødefolket har igjen en uke, dvs 7 år. Når den uken begynner, da er "nådetiden" for oss hedninger slutt. Da vil Antikrist stadfeste en pakt med mange for én uke, 7 år, men midt i uken kommer han til å vise sitt sanne ansikt, og krever tilbedelse. Fra den dagen vil jødene skjønne at de er blitt lurt, for de vet at der er kun en Gud en skal tilbe i templet i Jerusalem. Men da vil Messias komme jødene til unnsetning og tilintegjøre fienden som har voldt ødeleggelsen.

Utfra det vi ser og opplever i dag i Israel, så må vi være nære "finalen". Engelen Gabriel sa til Daniel at inntil enden er det krig, ødeleggelse var fast besluttet.
Jeg tenker på alle fredsavtalene som verdenssamfunnet har prøvet seg på, vi hører her at krig blir det "to the bitter End" som en sier. Freden kommer når Fredsfyrsten kommer. Messias, Jesus Kristus, han skal sette alt i rette stand. Da er hans eget folk, jødene, blitt frelst, dvs de har byttet ut sitt steinhjerte med et kjøtthjerte, slik profeten Jesaja sier i kap.66,vers 8:

"Hvem har hørt slikt? Hvem har sett slike ting? Kommer et land til verden på én dag, eller blir et folk født på én gang? For Sion har vært i barnsnød, og med det samme har hun født sine sønner."

Eller som Esekiel sier i kap 11,17-20:

"Derfor skal du si: Så sier Herren Herren: Jeg vil samle dere fra folkene og sanke dere fra de landene som dere er spredt i, og jeg vil gi dere Israels land.
Når de kommer dit, da skal de få bort derfra alle de vemmelige avgudene og motbydelighetene som finnes der. Og jeg vil gi dem ett hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i deres indre. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dem et kjødhjerte, så de skal følge mine bud og holde mine lover og leve etter dem. De skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud." 

 

Jo, sannelig lever vi i de profetiske tiders oppfyllelse. Jesus kommer snart for først å hente sin brud, sin menighet, siden setter han sine føtter på Oljeberget.

La oss være rede når Jesus kommer!