"Vær ved godt mot! La hjertene være sterke, alle dere som venter på Herren!" Sal 31,25

Du har hørt uttrykket : "Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves!" Eller den som venter på sin kjære: "Jeg venter på deg til du kommer, selv om tiden kan falle meg lang!"
- Ventetiden er alltid individuelt for hvert enkelt menneske. Noen kan synes at ventetiden for å oppnå noe eller få noe, kan virke som en evighet.Mens andre synes ventetiden gikk som en røk, fordi de hadde så mye de skulle ha fått gjort før ventetiden var ute.
- Husker dere fortelling om Jakob som hadde fått løfte av kommende svigerfar, at jobbet han for han i sju år, så skulle han få den yngste datteren, Rakel,til kone. Jakob tjente så i sju år for Rakel, og vet du hva, han Jakob syntes ventetiden virket for ham som om de sju årene bare var noen få dager, dette fordi han elsket henne så høyt. Men da tiden kom og han skulle få sin etterlengtede kone, ble han lurt av kommende svigerfar, han ga henne den eldste datteren i stedet.Da Jakob spurte kommende svigerfar om hvorfor han lurte ham?
Sa han følgende: "Det er ikke skikk her på stedet å gi den yngste bort før den førstefødte." Dermed måtte Jakob ta begge hans døtre til sine koner, men han elsket den yngste høyere enn den eldste.
Når vi setter vår lit til mennesker kan vi bli lurt mange ganger, men den som setter sin lit til Herren skal ikke bli skuffet.

- Jesus ga et løfte til sine disipler før sin himmelfart , at han nå dro bort fra dem, men, sa han, " når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er." Joh 14,3

- Ventetiden er fremdeles pågående, Jesus har ikke kommet tilbake, men løftet hans står fast:

"Jeg kommer snart! Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone." Åp 3,11.

- Er vi kristne opptatt med å gjøre hans vilje her på jorden, ja, da blir ikke ventetiden på hans komme lang. Apostelen Peter uttrykker det slik:

"Herren er ikke sen med løftet, slik noen holder det for senhet. Men han har tålmodighet med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse." 2 Pet 3,9.

Mens vi nå venter på Jesus og hans komme, da må vi ta tiden med å oppbygge oss selv på den høyhellige tro, slik at vi er rede for å møte vår Herre og Mester, Jesus, når han kommer. For det gjelder å ha våre liv forankret i Jesus Kristus, for selv om våre legemer skulle død eller om vi lever når Jesus
kommer, så vil Paulus sine ord skje:

"For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Trøst da hverandre med disse ordene." 1 Tess 4, 16-18.

Atter en god helg i Herren!