"Ha ett sinn innbyrdes! Trakt ikke etter det høye, men hold dere gjerne til det lave! Vær ikke selvkloke! Gjengjeld ikke noen ondt med ondt! Legg vinn på det som godt er for alle menneskers øyne! Om det er mulig, da hold fred med alle mennesker, så langt det står til dere!" Rom 12,16-18.

Hva vil det si å ha ett sinn innbyrdes?
Paulus reiste mye rundt til de kristne og formante dem å holde seg til Herren Jesus. Vi husker fra Agj 2,46:
"Hver dag kom de trofast og med ett sinn sammen i templet og i hjemmene brøt de brødet og holdt måltid med fryd og hjertets oppriktighet." "Det skjedde mange tegn og under blant folket ved apostlenes hender. Med ett sinn pleide de alle å samles i Salomos søylegang " Agj 5,12.

 

Det er en ubeskrivelig styrke i dette å holde sammen i ett sinn, og for oss troende kristne, med Kristi sinnelag. I hverdagen kommer en oppi forskjellige situasjoner hvor en trenger å vite : Hva gjør en nå?
Vi husker at Peter fikk oppleve mye som disippel sammen med Jesus. Leser vi i Matteus 16,15-16,så spør Jesus disiplene sine om hvem de tror at han er? Peter var raskest ute til å svare Jesus. "Du er Messias, den levende Guds Sønn." Dette sa han ikke av seg selv, men det var Den Hellige Ånd som talte gjernnom ham. Det er når Ånden slipper til at vi troende kan ha samme sinn. Men selv om vi vet hva vi er i Jesus Kristus, så er det noe som mangler, for vi klarer ikke alltid å leve etter Guds ord.Vi synder om igjen og om igjen. Det kan være forskjellige ting, men du har dine synder, jeg har mine. Spesielt er baksnakkelse en gjenganger, den får oss til å opphøye oss selv på andres beskostning. Har du følt på denne hjelpeløsheten? For anklagen som vi møter etter å ha "falt i synd" , er denne: Jesus kan ikke elske meg fremdeles? Jeg tror nok at han elsket meg før, og at han tilga meg, men nå etter så mange ganger er det nok slutt for min del?

Hva sier Ordet? Vi leser ifra Matteus 18,21-22:

"Da gikk Peter til ham og sa: Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg, og jeg tilgi ham - inntil sju ganger? Jesus sa til ham: Ikke sju ganger, sier jeg deg, men sytti ganger sju!"

Johannes gir oss fasiten :

"Mine barn! Dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige. Og han er en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens. " 1 Joh 2,1-2.

Kong Salomo gir oss noen visdomsord på veien videre for oss:
"Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand! Kjenn ham på alle dine veier! Så skal han gjøre dine stier rette. Vær ikke vis i egne øyne, frykt Herren og vik fra det onde! Det skal være helsebot for din kropp og gi ny styrke til dine ben."Ords 3,5-8.

Vi avslutter disse tankene med Romerne 15,5: "Må så tålmodets og trøstens Gud gi dere å ha ett sinn innbyrdes, etter Jesu Kristi forbilde,"