"Det var også en annen som sa: Jeg vil følge deg, Herre. Men la meg først få lov til å si farvel til dem der hjemme. Men Jesus sa til ham: Ingen som legger hånden sin på plogen og ser seg tilbake, er skikket for Guds rike." Luk 9,61-62.

Da Jesus så mye folk omkring seg, bød han disiplene å fare med ham over til den andre siden av sjøen. Men da kom en av de skriftlærde til ham og sa: "Mester, jeg vil følge deg hvor du så går!" Da sier Jesus til ham at revene har huler, og himmelens fugler har reder, men Menneskesønnen har ikke det han kan helle sitt hode til. Det står ingenting i Bibelen om den skriftlærde gikk med ham på de vilkårene.
Men en annen, en av disiplene hans, sa til ham: "Herre, la meg først få gå bort og begrave min far."
Normalt så ville de fleste menneskene gi dem lov til det, men Jesus sa til ham: "Følg du meg, og la de døde begrave sine døde." Jfr.Matt 8,19-22.

- Dagens drypp forteller videre om en som ville gå hjem til sine egne og fortelle dem om hans egen beslutning, at han nå ville følge Jesus på sin vandring. Men også han fikk avslag på sin anmodning, Jesus ville ha førsteplassen i deres liv.
- Mange som er kalt av Herren i dag, finner på så mange unnskyldninger for ikke å gi sitt liv over til Jesus, at kallet går fra dem. De kom aldri så langt at de vandret med Jesus i sitt liv. De ville vinne tid med å finne på unnskyldninger for å ta stilling til å slippe Jesus ved troen inn i  livet.
- I det gamle testamentet i Daniels bok 2.kap fortelles det om kong Nebukadnesar som hadde hatt en drøm, som han ikke ville si, før hans spåmennene,åndemanerne, trollmennene og kaldeerne,hadde fortalt han om den. Men de bad kongen først fortelle dem drømmen, så skulle de gi ham tydningen på den. Men da sa kongen til dem at han skjønte godt at de prøvde å vinne tid, fordi de så at kongens ord stod fast. Hvis de ikke kunne fortelle ham drømmen, så var det bare én dom for de alle,døden. Men dere sa kongen "er blitt enige om å fortelle meg en skammelig løgn, i håp om at tidene skal forandre seg. Fortell meg derfor drømmen, så vet jeg at dere også kan si meg hva den betyr!"
-
Kongen ga ikke etter: Fortell meg drømmen, eller dø! De måtte bare meddele kongen at "det er ikke et menneske på jorden som kan si kongen det han vil vite. Aldri har noen konge, hvor stor og mektig han enn var, krevd noe slikt av en spåmann eller åndemaner eller kaldeer. Det kongen krever, er altfor vanskelig. Det er ingen andre enn gudene som kan kunngjøre kongen det han vil vite, og de har ikke sin bolig blant menneskene." vers 10-12.
Kongen befalte da at de skulle drepes alle spåmennene, åndemanerne, trollmennene og kaldeerne. Profeten Daniel og hans venner ble også innbefattet av vedtaket om døden.
- Daniel søkte Gud om å få vite kongens drøm og tydningen på den. Gud hørte hans bønn og åpenbarte drømmen og tydningen for Daniel. Daniel gikk så til kongen og fortalte ham drømmen og tydningen på den. Kongen ble glad og satte Daniel opp i rang.

Hva forteller denne historien oss vedr. dagens drypp?  Jo, at hele menneskeslekten kom ved Adam og Eva´s fall i Edens hage under synden, vi hadde ingen til å redde oss fra døden. Men da åpenbarte Gud løsningen for sin enborne sønn, Jesus Kristus. Sønnen som var ren og rettferdig ble spurt av sin Far, om han var villig til å død for menneskeslekten, slik at hans Far kunne åpne himmelens dør igjen for menneskene som Jesus Kristus, hans sønn, gikk god for.
Sønnens svar til sin Far var ja, og da forstår vi bedre dagens drypp. Jesus døde for våre synder, våre feiltrinn, på Golgata, som igjen gir oss full åpenbaring om Guds vilje med oss, jfr. Joh 3,16-17 :

"For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham."