"Men dersom hans Ånd som reiste Jesus opp fra de døde, bor i dere, da skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også levendegjøre deres dødelige legemer ved sin Ånd, som bor i dere." Rom 8,11

Herren talte en gang til K.E Hagin følgende:

"Jeg gav ikke gaver til helbredelser i Jesu Navn til Menigheten for at Menigheten skulle helbrede seg selv. Jeg satte Jesu Navn og gavene til helbredelse i
Menigheten for at verden skulle bli helbredet.
Menigheten skal leve i Romerne 8,11."

Menigheten kan framstilles som kroppen, og der hodet er Jesus Kristus. Nå vet vi av erfaring at kroppen vår blir styrt av hodet vårt. I hodet sitter vår "sentral" som styrer lemmene i kroppen. Dette forutsetter at hele menneskekroppen er frisk og vital. Paulus var alltid opptatt av hvordan menighetene i Lille-Asia hadde det og i 1 Tess 5,23 skriver han:

"Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme!"

Jesus kommer tilbake for å hente sin menighet, også kalt bruden, opp til seg i himmelen. Da er det en menighet som er renset i Jesu blod han vil hente hjem til seg.
Han tar ikke noen ved makt og vold, nei, bare de som av et oppriktig hjerte elsker Jesus og hans verk på Golgata.
Verden kjenner ikke Jesus og hans menighet, derfor er menigheten satt til å bringe evangeliet, det glade budskap, ut de ufrelste menneskene.
Hva skjer som oftes der hvor Guds ord blir forkynt for hedningene, de ufrelste? Jo, de syke blir helbredet, de blir friske. Da åpner de sitt hjerte for Jesus som helbredet
dem ved at de hørte Guds ord bli forkynt. En samaritansk kvinne fikk møte Jesus og hun gikk til folket sitt i byen sin og fortalte alt det Jesus hadde fortalt henne, det gjorde at folket kom til tro på Jesus.

"Og mange flere kom til tro på grunn av hans ord. Og de sa til kvinnen: Nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa. For nå har vi selv hørt, og vi vet at han i sannhet er verdens frelser." Joh 4,41-42

Helbredelser fra sykdommer skjer i Jesu navn også i dag. Det var ikke bare på apostlenes tid, nei, det skjer i dag også.Mange syke som er kristne søker helbredelse i  Jesu navn, men noen blir "skuffet", ingen ting nytter. Jakob som var eldstebroder i Jerusalem sier til oss:

"Er noen blant dere syk? La ham kalle til seg menighetens eldste, og de skal be for ham og salve ham med olje i Herrens navn.Og troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham opp, og har han gjort synder, skal han få dem tilgitt. Bekjenn derfor deres synder for hverandre og be for hverandre, for at dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning." Jakob 5,14-16.

Ha en god og helbredende helg i Jesu navn!