"Men etter at Johannes var satt i fengsel, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium. Han sa: Tidens mål er fullt, og Guds rike er kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet! Mark 1,15

 

Døperen Johannes var forløperen til Jesus, han ryddet "veien" for Jesus. Nå var Johannes blitt satt i fengsel og da begynte Jesus sin gjerning for fullt med proklamasjonen : "Tidens mål er fullt, og Guds rike er kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet!"

Jesus innledet en ny tidsepoke for sitt folk, jødene. Han bad dem om å omvende seg og så tro på Guds evangelium. Den gamle pakten var i ferd med å bli oppfylt med
nådens tid, som kom med Jesus. Jesus ble offerlammet som sonet all synd på Golgata kors.

Omvendelsen er for oss alle mennesker en av de viktigste handlingene vi gjør for å bli kjent med Jesus Kristus som vår personlige frelser. Vår handling til Gud er omvendelse, og tilgivelse er Guds reaksjon på denne, basert på hans perfekte kjærlighet til oss.

Paulus sier i 1 Tim 1,14-17 :

"Og vår Herres nåde ble overmåte rik med tro og kjærlighet i Kristus Jesus. Det er et troverdig ord, fullt verdt å motta: Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. Men jeg fikk miskunn, for at Jesus Kristus på meg først kunne vise hele sin langmodighet, til et forbilde for dem som skal komme til tro på ham til et evig liv. Den evige konge, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, ham være ære og pris i all evighet! Amen." 1 Tim 1,14-17.

En omvendelse til Gud for et menneske skaper et nytt handlingsmønster i livet , det gamle er over og det nye livet er begynt med Jesus Kristus. Peter som ble en disippel til Jesus, fikk ved rettsaken til Jesus oppleve å fornekte kjennskapen til ham. Da Jesus traff sine disipler igjen etter hans oppstandelse, sa han til Peter :

"Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du en gang omvender deg, så styrk dine brødre." Luk 22,32.

Jesus visste hva som ventet Peter og derfor oppmuntret han Peter.

"Da nå altså Kristus har lidd i kjødet, så må også dere væpne dere med den samme tanken, at den som har lidd i kjødet, er ferdig med synden, slik at dere ikke lenger skal leve etter menneskers lyster, men etter Guds vilje, den tiden dere ennå skal være i kjødet. For det er nok at dere i den tiden som er gått, har gjort hedningenes vilje ved å ferdes i skamløshet, lyster, drukkenskap, festing, drikkelag, og i skammelig avgudsdyrkelse. Nå undrer de seg over at dere ikke løper med dem ut i den samme strøm av utskeielser, og derfor spotter de dere." 1 Pet 4,4