"Nå vel, alle dere som tørster, kom til vannene! Og dere som ingen penger har, kom, kjøp og et, ja kom, kjøp uten penger og uten betaling vin og melk! "Jes 55,1

 

Dagens drypp forteller oss om et tilbud som koster oss ingenting, det er helt gratis. Det eneste du må gjøre er å melde deg på om du skal få kjøpt vin og melk gratis. Nylig fikk jeg tilsendt et tilbud på internett, hvor der stod :

"Gratulerer! Du har fått en Android smarttelefon! I en svært begrenset periode tilbyr "X" deg en flott Android smarttelefon for bare 1 krone hvis du vil prøve produktet!"

Jeg gikk videre i tilbudet og da skulle jeg bare skrive inn mine data og akseptere vilkårene for kjøpet, så ville avsenderen sende meg mobilen for 1 kr.
Da jeg leste gjennom vilkårene fant jeg aldri at jeg skulle betale mer enn 1 kr, men jeg aksepterte at de kunne sende meg tilbud til min e-post til enhver tid.
Jeg avslo tilbudet og mobilen uteble. Var jeg dum som ikke slo til? 1 kr hva er det.

 

Går vi tilbake til dagens drypp, så er også dette et fantastisk tilbud. Du kan få lov å komme å kjøpe uten penger det du trenger til dagens føde.
Dette er faktisk et tilbud som gjelder også i dag, leverandøren av tilbudet er Jesus Kristus, Guds egen sønn. For Gud sendte sin egen sønn til oss jordboere for at vi skulle skulle få anledning til å spise og drikke av den åndelige klippen Jesus Kristus.

Jesus sa en gang til folket sitt følgende:

"For Guds brød er det som kommer ned fra himmelen og gir verden liv." De sa da til ham: "Herre, gi oss alltid dette brødet!" Jesus sa til dem:
"Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre. Og den som tror på meg, skal aldri noen gang tørste." Jfr Joh 6,34-35.

Tilbudet Jesus har gitt oss er unikt, samtidig er det vi som må velge om vi vil benytte oss av det. Kjøpsbetingelsene som vi må akseptere for å motta tilbudet er bl.a. følgende :

"Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg." Luk 9,23.

 

Tør du benytte deg av tilbudet i dagens drypp? Husk at alle som tar imot tilbudet fra Jesus mottar evig liv også, som han sier i Joh 6,47.

"Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som tror, har evig liv!"