"Da nå filisteren gjorde seg ferdig og gikk fram og kom nærmere bort mot David, skyndte David seg og sprang fram mot fylkingen, mot filisteren. Og David stakk hånden i tasken og tok fram en stein. Den slynget han ut og traff filisteren i pannen. Steinen trengte dypt inn i pannen hans, og han falt med ansiktet mot jorden. Slik vant David over filisteren med slyngen og steinen. Han slo filisteren og drepte ham, enda David ikke hadde noe sverd i hånden. Og David sprang fram og stilte seg tett ved filisteren. Han tok sverdet hans og dro det ut av sliren og drepte ham og hogg hodet hans av med sverdet. Og da filistrene så at kjempen deres var død, tok de flukten. 1 Sam17,48-51.


Kong Saul hadde lenge blitt plaget av filisterne og i dagens drypp har filisterne fått med seg en kriger av storformat.Han hette Goliat og var fra Gat. Han var seks alen og et spann høy, dvs  over ni fot. På hodet hadde han en kobberhjelm, og han var kledd i en skjellbrynje. Brynjens vekt var fem tusen sekel kobber, ca 57kg. Han hadde kobberskinner på leggene og et kastespyd av kobber på ryggen. Skaftet på spydet hans var som en vevbom, og spydodden veide seks hundre sekel jern,ca 6,8 kg. Skjoldbæreren hans gikk foran ham. Han sto fram og ropte over til Israels fylking og sa til dem: "Hvorfor drar dere ut og fylker dere til strid? Er ikke jeg filisteren og dere Sauls treller? Velg ut en mann og la ham komme ned til meg!" David var der en gjetergutt som regnet med Gud i alle ting, han kom imot Goliat,men da sa han til David: "Er jeg en hund, siden du kommer mot meg med kjepper?" Og filisteren forbannet David ved sin gud. Så sa filisteren til David: "Kom hit til meg, så skal jeg gi kjøttet ditt til himmelens fugler og markens dyr." David svarte filisteren: "Du kommer mot meg med sverd og lanse og kastespyd. Men jeg kommer mot deg i Herrens, hærskarenes Guds navn, han som er Gud for Israels fylkinger - han som du har hånet. - I dag skal Herren gi deg i min hånd, og jeg skal slå deg i hjel og skille hodet ditt fra kroppen. Jeg skal i dag gi likene fra filistrenes leir til himmelens fugler og til jordens ville dyr. Og all jorden skal få se at Israel har en Gud. Og hele dette folket skal få se at det ikke er ved sverd og spyd Herren frelser. For Herren råder for krigen. Og han skal gi dere i vår hånd."

Da nå filisteren gjorde seg ferdig og gikk fram og kom nærmere bort mot David, skyndte David seg og sprang fram mot fylkingen, mot filisteren. David stakk hånden i tasken og tok fram en stein. Den slynget han ut og traff filisteren i pannen. Steinen trengte dypt inn i pannen hans, og han falt med ansiktet mot jorden. Slik vant David over filisteren med slyngen og steinen. Han slo filisteren og drepte ham, enda David ikke hadde noe sverd i hånden. David sprang fram og stilte seg tett ved filisteren. Han tok sverdet hans og dro det ut av sliren og drepte ham og hogg hodet hans av med sverdet. Og da filistrene så at kjempen deres var død, tok de flukten.

 

- Vi som lever og leser dette i det nye testamentets tid, hvor kampene kjempes i det usynlige, i ånden. Hvilke våpen finner vi igjen i vår situasjon i dag ? En søster i Herren fikk en åpenbaring fra Gud om denne hendelsen, da hun fikk en tiltale fra Gud om å lese om Goliat. Hun mente hun visste alt om Goliat, men leste da hun ikke forstod hva Gud ville vise henne. Hun bad Gud om en åpenbaring om det, men det gikk en hel uke før Gud talte til henne om Goliat.
- David hadde flere steiner i tasken for å bruke i slyngen. Stein for oss i dag er Ordet, men slyngen er autoritet og steinen som traff Goliat er makt. Problem for oss mennesker i dag er sykdommer av alle slag. Noen sykdommer synes å være uovervinnelige, de er som en Goliat. Men kommer en imot "problemet Goliat" i Guds kraft og autoritet med myndighet, så vil "steinen i slyngen" treffe sykdommen med makt og den faller til jorden. Så det Gud viste kvinnen utav fortellingen om Goliat var:

- Stein er Ordet, det har vi alle for hånden. Slyngen er autoritet, den må du opparbeide deg, slik at steinen som legges i slyngen har makt til å tilintetgjøre "problemet". Men hvem kan så gjøre en Herrens tjener i stand til å klare slike oppdrag? Svaret må bli Sakarja 4,6:

"Da tok han til orde og sa til meg: Dette er Herrens ord til Serubabel: Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren, hærskarenes Gud." Sak 4,6

 

God helg!