"Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre " Matt 6,33

Høres ikke dette ut til å være et unikt tilbud til deg og meg fra Herren? Om vi søker Guds rike først, så vil vi få alt det vi ønsker oss?  Nei, jeg glemte noe, hans rettferdighet. Det nytter ikke å gjøre "business" på Guds nåde, da er du ikke i hans rettferdighet . Hvilke krav stiller da Gud for at vi skal få alt det andre? Jo, du leste dette nettopp. du må søke Guds rike og hans rettferdighet. I konkret handling betyr det å gi sitt liv over til Jesus helt frivillig. Du må omvende deg fra ditt gamle liv i
denne verden til det nye i Guds rike.Jesus sa til en mann som hette Nikodemus:

«Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.»  «Hvordan kan en som er gammel, bli født?» sa Nikodemus. «Kan noen komme inn i mors liv igjen og bli født for andre gang?»  Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av Ånden, er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til deg: ‘Dere må bli født på ny.’ Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av Ånden.» Joh 3,3-8.

Når du sier : Kom inn i mitt hjerte Jesus, kom inn i dag, kom Jesus, jeg vil tilhøre deg! Tilgi mine synder, rens meg og dann meg for et liv med deg, Jesus!
Resultatet av en slik bønn er en overgivelse til Jesus, og da blir du født på ny. Du blir en helt ny skapning. Paulus som selv fikk oppleve å bli født på ny, sier til alle som i dag ønsker og bli frelst, og født på ny : 

"For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst." Rom 10,9-10.  

Nå er det mange år siden jeg ble født på ny, og hvor Jesus er blitt min frelser og herre i mitt liv. Det livet jeg levde ble gradvis forandret. De som var mine venner ville ikke gå samme vei lenger som jeg, og det ble et skille i hverdag og helg. Det ble som flyttfuglene som trekker sammen når høsten kommer, vennene ble de som trodde på Jesus, slik som jeg gjorde nå. Siden har jeg lært å skille mellom godt og ondt. Å leve et liv som en kristen, det er ikke alltid lett, men vi som gjør det er lovet hjelp helt fram til målet er nådd , dvs, himmelen.

Jeg har aldri manglet noe som en kristen av det som jeg og mine måtte ha for å leve. Jesus har holdt sitt ord som dagens drypp sier:.,så skal dere få alt det andre."
Du husker gjerne kong Salomo sitt ønske, da Herren spurte ham hva han ønsket seg som konge i Israel , jfr.1 Kong 3,5. Kongen sa til Herren:

"Nå har du, Herre, min Gud, gjort din tjener til konge etter min far David, enda jeg bare er en ung og uerfaren mann. Her står din tjener midt iblant ditt folk som du har utvalgt, et folk så stort at det ikke kan telles, og så tallrikt at det ikke kan regnes. Gi da din tjener et lydhørt hjerte, så jeg kan styre ditt folk og skille mellom godt og ondt. For hvem kan ellers styre dette folket, så stort som det er?» 1 Kong 3,7-9.

Dette svaret syntes Herren om og sa:
«Siden du ba om dette og ikke om et langt liv eller rikdom eller død over dine fiender, men om evne til å høre hva som er rett, så vil jeg gjøre det du har bedt om. Nå gir jeg deg et hjerte som er så klokt og forstandig at din like aldri før har vært og heller ikke skal komme etter deg. Selv det som du ikke ba om, vil jeg gi deg: både rikdom og ære. Så lenge du lever, skal det ikke finnes din like blant kongene. Og hvis du vandrer på mine veier og holder mine lover og bud, slik som din far David gjorde, vil jeg gi deg et langt liv.» vers 11-14.

Jesus sier til alle mennesker i dag også :

"Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile." Matt 11,28.