"Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Sier vi at vi ikke har syndet, gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss." 1 Joh 1,8-10.

"Du mamma, hvorfor skapte Gud synden?" spurte en av hennes døtre. "Det var vel ikke Gud som skapte synden, det var en engel som startet det hele, med å gjøre
imot Gud. Hans navn ble siden Satan, Djevelen." "Ja, men hvorfor tillot Gud Satan å gjøre imot ham? Hadde han ikke tillatt Satan det, så ville vi hatt fred på jorden."

Barna tenker og spørr ofte "hvorfor" om ditt eller datt. Ordet synd brukes om mye og mangt , det skyldes vel forkynnelsen og den loviske tankegangen vår. Er det mulig å ta tilbake  den rette betydning av ordet? Synd. For Bibelens ord for "synd" betyr i sin grunnform, ganske enkelt: Å bomme på målet, å gå feil vei, ta feil av hensikten.

Om vi leser i Dommerne 20,16, så står der: "I hele denne hæren var det sju hundre utvalgte menn som var venstrehendte. Når de kastet stein med slynge, kunne de treffe et hårstrå; ingen bommet."

Når der står "ingen bommet", så står det faktisk "ingen syndet". For i denne teksten brukes samme ord for synd, som ellers i Bibelen.

Jeg husker første gangen jeg skulle kjøre med egen bil gjennom Oslo. Jeg hadde blitt fortalt at jeg måtte huske å ta av ved den store Ringveien, og ikke kjøre videre, for da kom jeg rett inn i sentrum av byen. Så kom jeg kjørende innover imot Oslo og jeg speidet etter den store Ringveien. Plutselig så var jeg forbi avkjørelsen til den store ringveien, som ville føre meg videre til Trondheim. Jeg bommet på målet. Fikk omsider tatt meg tilbake og inn på ringveien, og lykkelig og glad kjørte jeg videre, men bommet igjen, idet jeg tok til venstre i et kryss, der skulle jeg bare kjørt rett fram. Dette var før GPS var kommet, så jeg fikk omsider stoppet og spurte en mann som gikk langs veien : Er dette veien til Trondheim? Han så helt dumt på meg. "Nei, gutt, du må nok helt tilbake der hvor du kjørte av, og så fortsette framover." Jeg bommet på målet mitt igjen, men så tenkte jeg da jeg igjen stod i krysset jeg tok av. Jeg legger meg etter den bussen og følger etter den uansett hvor det bringer meg. Så tenkt så gjort, bussen foran og jeg bak den. Dette fortsatte helt til jeg oppdaget et skilt med navnet TRONDHEIM, da kjørte jeg forbi bussen og takket sjåføren og Gud i mitt indre. Det kostet meg noen ekstra km å bomme på målet, men jeg tenkte at bussen går jo til faste stedet på sin rute, selv om jeg ikke visste om målet var nådd, før skiltet TRONDHEIM ble oppdaget. Jeg var på rett vei til mitt mål.

Når synden eller våre feil er gjort, da gjelder det snarest mulig for oss å komme inn på rett vei igjen. Jesus tok all skyld og straff på seg, derfor kan vi komme til ham og bekjenne våre feil, og han tilgir oss. Når Den Hellige Ånd gjør oss oppmerksom på synd i våre liv, så er det ikke for å fordømme oss eller straffe oss, for Jesus har tatt all skyld og straff.
Men det er fordi han vil oss det beste og vil spare oss for de negative følgene det fører med seg å leve i uoppgjort synd. Det er mange som forbinder synd med noe alvorlig, som utroskap, hor, overgrep,vold eller drap. Svaret på synd er faktisk alt som er mot Guds vilje.
Derfor er det godt å ta med oss profeten Jesaja´s ord som sier i kap.53,5:

"Men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger.Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred,ved hans sår har vi fått legedom."