"Da sa profeten til ham: «Bli med meg hjem og få deg litt mat!» Men gudsmannen svarte: «Jeg kan ikke følge deg tilbake og ta inn hos deg. Jeg vil verken spise brød eller drikke vann sammen med deg på dette stedet. For slik lød Herrens befaling til meg: Du skal verken spise brød eller drikke vann der og ikke dra hjem igjen den veien du kom.» Da sa den andre: «Jeg er også profet som du. En engel sa til meg på Herrens bud: Ta ham med deg hjem så han kan få spise brød og drikke vann.» Da profeten sa dette, løy han for ham. Gudsmannen ble nå med ham hjem og spiste brød og drakk vann i hans hus.1 Kong
13,15-19.

Fortellingen omhandler to Guds profeter, som hver for seg jobbet selvstendig for Gud. Oppdraget som gudsmannen hadde fått av Gud var å gå til kong Jeroboam for å si det Gud sa til ham . Da oppdraget var gjort sa kongen at de skulle gripe gudsmannen, men hånden han rakk ut visnet og kongen måtte be gudsmannen om hjelp til å bli frisk igjen. Gudsmannen vant Herrens velvilje, og så kunne kongen ta hånden til seg, og den ble som før.
Siden sa kongen til gudsmannen: «Bli med meg hjem og få noe å styrke deg på; så vil jeg også gi deg en gave.» Men dette avslå han, fordi Gud hadde sagt til ham: "Du skal verken spise brød eller drikke vann og ikke vende tilbake den veien du kom.» Så han tok en annen vei, og han dro ikke hjem igjen den veien han var kommet til Betel.
Men da kom den andre profeten denne gudsmannen i møte, jfr. dagens drypp, og han fikk overtalt gudsmannen til å bli med ham hjem til hans hus.
Denne profeten løy for den andre profeten, kalt her for gudsmannen, med å si at en Herrens engel hadde sagt til ham, at han skulle ta ham hjem til seg.
- To profeter som representerte samme Gud, de gikk med Herrens ord dit hvor Herren sa de skulle gå. Profeten, kalt gudsmannen, fikk oppdraget og instruksene av
Gud. Den andre profeten som kom ham i møte, sa at en Herrens engel hadde sagt at gudsmannen skulle følge ham hjem. Gudsmannen, profeten, trodde det var
Herrens ord han framsa, men han løy. Gudsmannen skulle visst at Guds ordrer kun kan endres av Gud til gudsmannen selv, ikke gjennom andre. Han som profet skulle først spurt Gud om dette var sanne ord fra Ham? Paulus sier i Gal 1,8:

"Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi forkynte dere, forbannet være han."

Det vi lures mest av i dag er "telefonselgere" som skal selge deg en vare, som ikke er til, bare for å få deg og meg på "kroken" til betale for noe vi ikke får.
En mann som var troende kristen fikk høre om utenlandske telefonsvindlere, og bestemte seg for at disse ville han snakke med om de ringte ham opp. Det tok ikke lang tid før de ringte ham og mannen tok telefonen. De begynte å forklare at de var fra Microsoft og at det var kommet virus på dataen hans. Men han skulle ikke fortvile for dette kunne fikses ved at han gikk inn på den og den nettsiden...
- Han lot de forklare seg ferdig før han sa: "Du har en større infeksjon på hjertet ditt!" Telefonselgeren ble usikker og spurte hva han mente. "Jo,du har synd i livet ditt og det er bare Jesu blod som kan ta det bort. Du har løyet for meg og sagt at det er virus på min pc, men jeg har ikke internett og derfor kan du ikke vite det."

- Mannen måtte innrømme at det var løgn og at han hadde forsøkt å svindle han for penger. "Du trenger at Jesus tar bort infeksjonen i hjertet ditt."
Telefonselgeren ble stille, men lovet å tenke på det etter han var ferdig på jobb.

"Legg derfor av løgnen! Tal sant, hver med sin neste, for vi er jo hverandres lemmer." Ef 4,25.