"For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Og dere skal påkalle meg og gå av sted og be til meg, og jeg vil høre på dere. Dere skal søke meg, og dere skal finne meg når dere søker meg av hele deres hjerte. Jer 29,11-13.

Et profetisk budskap som ble gitt til M.J. Hgsd, 23.01.1991 lyder :

 

"Vær årvåkne, vær lyttende og be, sier Herren. Be for dette lands grenser. Be for dets kyster. Å, mine barn, jeg vil at du skal be til meg med større intensitet, innlevelse og kraft i dine bønner. Be med nød i ditt hjerte, for se, skarene fra øst har vendt seg. Be at mine veldige engler skal beskytte dette land. Be og atter be. Våk og be. - Nå er det bare mitt folk, sier Herren, som i bønn til meg kan redde dette land. For se, sier Herren, menneskene er blinde. De som styrer er blinde. De ser ikke farene som truer. Be for Skandinavia, for Europa, at det må holdes tilbake det som kommer, at det for mitt folks skyld holdes tilbake. Be, sier Herren. Se, mitt vekkerrop lyder til alt mitt folk idag. Vær lyttende, vær bedende. Når dere ber, sier Herren, vil jeg sende forvirring i angriperens leir. Derfor våkn opp til en troens nidkjærhet og brenn for meg, sier Herren."

 

Bønn er halvparten av vårt kristne arbeid, den andre halvparten andre er arbeid. Ora et Labora - Be og arbeid.

"Og jeg sier dere: Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For hver den som ber, han får. Og den som leter, han finner. Og den som banker på, for ham skal det lukkes opp."Luk 11,9-10

 

God helg!