«Men vi har bare fem brød og to fisker her,» svarte de. Da sa han: «Bring det hit til meg!»  Så bad han folket sette seg ned i gresset, og han tok de fem brødene og de to fiskene, løftet blikket mot himmelen og bad takkebønnen. Deretter brøt han brødene i stykker og gav dem til disiplene, og disiplene delte ut til folket. Og alle spiste og ble mette. Etterpå samlet de opp stykkene som var til overs, og fylte tolv kurver. De som hadde spist, var omkring fem tusen menn, foruten kvinner og barn." Matt 14,17-21.

Forfatteren av Hebreerbrevet sier kap 13, vers 8, at "Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid."

Nylig fortalte en evangelist på et møte om hva Jesus også gjør i dag av under.
Han fortalte om en familie på nord-vestlandet, der mannen i huset var en kristen som bad for syke, og de ble helbredet i Jesu navnet. Men selv hadde han en kone som led av en sykdom og han hadde også bedt for henne, men hun var ennå ikke helbredet.

En kveld var der samlet 14 mennesker i stua hans og han kunneikke la være å spørre gjestene om noen trang helbredelse for sykdom etc. Jo, en ungdom tok utfordringen og spurte han om han kunne be for den ene foten hennes som plaget henne . Jo, det skulle han så gjerne gjøre, og bad henne sette seg på en stol. Hun tok da opp den onde foten og trakk ned noe fra den. Det viste seg at foten hun hadde sluttet ved ankelen. Mannen i huset ble litt overrasket over hennes "sykdom", men lot seg ikke stoppe i Guds troen. Han begynte å be i Jesu navn og plutselig så de at foten voks ut og fem tær kom på plass. Hun var fullstendig helbredet.
Så bad husfolket gjestene på kveldsmat, men så ble kona oppmerksom på at hun hadde bare en skalk igjen av brødet, og hva var det til så mange? Men mannen i huset lot seg ikke vippe av pinnen, han velsignet bare brødskalken og kona tok den og skar opp skiver. Skive etter skive og brødet bare vokste. Resultatet ble at 14 mennesker ble mettet og i tillegg fikk mannen selv med seg nistemat til neste morgen og samtidig skolemat til to barn. Da tok brødet slutt og de gikk å kjøpte brød på butikken.


Evangelisten kunne fortelle at mannen tok det med bønn for syke som en helt naturlig ting og var ikke overrasket at folk ble helbredet av Jesus, slik som før.
Jesus gjør nok under i dag som før, han bruker de som tror på hans navn og som tør å "satse" på ham.
Måtte Herren Jesus gi alle sine barn frimodighet til handle på hans ord, og forvente at han gjør etter sitt ord. For han kan ikke fornekte seg selv, han er troens opphavsmann og fullender.


Hebr 12,2 sier : "med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den glede han hadde i vente, tålte han korset uten å bry seg om vanæren, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone."