"Men hør nå dette ordet som jeg taler for dine og for alt folkets ører: De profetene som har vært før meg og før deg fra gammel tid, de profeterte mot mange land og mot store riker om krig og ulykke og pest. Men når en profet profeterer om fred, og hans ord går i oppfyllelse, da kan alle se at han er en profet som Herren i sannhet har sendt." Jer 28,7-9.

Profeten  fra Gibeon , Hananja, kom til profeten Jeremia i Herrens hus og sa  mens prestene og alt folket hørte på: 
"Så sier Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud: Jeg vil bryte kongens åk! Om to år fører jeg tilbake til dette stedet alle de karene i Herrens hus som Babels konge Nebukadnesar tok fra dette stedet og førte til Babel. Og Judas konge Jekonja, Jojakims sønn, og alle de bortførte fra Juda som er kommet til Babel, fører jeg tilbake til dette stedet, sier Herren. For kongens åk. "
Da sa profeten Jeremia til profeten  

" Amen! Måtte Herren gjøre det! Måtte Herren oppfylle de ordene som du profeterte, så han fører karene fra Herrens hus og alle de bortførte tilbake fra Babel til dette stedet! "

Så kommer dagens drypp inn, hvor Jeremia forklarer fasiten om en rett profeti er fra Herren eller ikke. Bakgrunnen for dette var at Jeremia  selv hadde sagt følgende profeti før til dem :
"Hele dette landet skal bli til en ørken, til en ødemark, og disse folkeslagene skal tjene Babels konge i sytti år. Men når sytti år er til ende, vil jeg hjemsøke kongen i Babel og folket der, sier Herren, på grunn av deres misgjerninger. Og kaldeernes land vil jeg gjøre øde for evig. " Jeremia 25,11-12

Her kommer tydelig disse to profetene med hver sin utgang av fangeskapet i BABEL, den ene sier om 70 år, den andre sier om 2 år.

Men for å understreke sin profeti,tok profeten Hananja åket av profeten Jeremias nakke og brøt det i stykker og sa i alt folkets nærvær: "Så sier Herren: Slik vil jeg om to år bryte i stykker Babel-kongen Nebukadnesars åk og ta det av alle folkeslags nakke!" - Da gikk profeten Jeremia sin vei. Men etter at profeten Hananja hadde brutt i stykker åket og tatt det av profeten Jeremias nakke, kom Herrens ord til Jeremia, og det lød så: "Gå og si til Hananja: Så sier Herren: Et åk av tre har du brutt i stykker, men i stedet for det har du laget et åk av jern. For så sier Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud: Et åk av jern har jeg lagt på alle disse folkeslagenes nakke, for at de skal tjene Babels konge Nebukadnesar. Og de skal tjene ham. Også markens dyr har jeg gitt ham."

Da sa profeten Jeremia til profeten Hananja: "Hør nå, Hananja! Herren har ikke sendt deg, og du har fått dette folket til å sette sin lit til løgn.Derfor sier Herren så: Se, nå sender jeg deg bort fra jorden! I dette året skal du dø, fordi du har forkynt frafall fra Herren."
Profeten Hananja døde i det samme året.

Vi har også i dag profeter blant oss, som sier ut profetier, budskaper, som forteller om hendelser som skal komme eller om ting som skal skje. Noen ganger skjer det som er profetert, andre ganger hvor årstall er brukt, har det ikke skjedd. I menigheter kan det ofte komme konflikter når det skal avgjøres hvem som skal kalles  til pastor i menigheten. For en kan profetere i forsamlingen : "Så sier Herren:" Han nevner et navn og sier at han er det Herren kaller til pastor. Men da kan en annen komme fram med en profeti som sier navnet på en annen til pastor. Da vil det også avsløre seg, hvem som er i kjød og hvem som er i ånd.
Tiden vil vise dem menighetens valg av pastor.

 

Fasiten på en Guds profeti er hva Jeremia sa: "Men når en profet profeterer om fred, og hans ord går i oppfyllelse, da kan alle se at han er en profet som Herren i
sannhet har sendt."