"Tidlig neste morgen, da han var på vei tilbake til byen, ble han sulten. Han fikk da se et fikentre like ved veien og gikk bort til det. Men han fant ikke noe på det uten bare blad. Da sier han til det: Aldri i evighet skal det mer vokse frukt på deg! Og straks visnet fikentreet." Matt 21,18-19

Av dagens drypp går det fram at Jesus ble sulten på sin vandring til byen. Han og disiplene var tidlig ute for å møte en ny arbeidsdag i Herrens tjeneste. Har du tenkt noen gang på arbeidsrytmen til Jesus, evangeliene forteller om mange episoder som inntraff på hans vandring i Israel, men aldri en gang så står det f.eks.: -
"Nei, disipler, i dag orker jeg ikke å gjøre noe , vi tar en herlig fridag og reiser bort til et øde og stille sted for å hvile oss."
Hvem av dagens prester, pastorer og oss troende kristne ville ikke falle for en slikt tilbud.

Men denne morgenen var Jesus sulten og trodde at fikentreet hadde frukter på grenene, men den gang ei, det var ikke frukttid, bare blad. Treet var grønt og fint, men manglet frukter. "Aldri i evighet skal det mer vokse frukt på deg!" sa Jesus til treet og straks visnet fikentreet.

Jeg ber om at Jesus ikke må finne meg slik på "oppgjørets dag" at jeg ikke har noen frukter å gi Jesus. For også vi kristne  kan se "grønne og fine ut" , men mangler det frukt på vår livsførsel, så gagner det oss intet å se prektige og fine ut.Jesus vil se om vi har "frukter" å gi ham. Hvorledes har vi brukt våre utdelte talenter? Har vi satset på Jesus og hans befaling om å forkynne ut hans glade budskap, eller bruker vi talentene på denne verdens vis?

Vi er inne i en veldig spennende tid, der hvor menneskene stadig inntar nye områder i skaperverket til vår allmektige Gud. Dette gjør at de tror de kan finne ut ting som Herren har skjult for dem. Men de lever som om ikke Gud finnes og da er vitenskapen med kunnskapsrike folk klar til å skape mennesker snart. Det er bare det at den dagen kommer Herren og sier stopp!

Moses bekrefter Guds tanker for menneskene slik i 5 Mos 29,29: 
"Det skjulte hører Herren vår Gud til, men det åpenbarte er for oss og for våre barn til evig tid, for at vi skal holde alle ordene i denne loven."

Jeg tror vi gjør lurt i å innrømme at dette er Herrens ord på saker som vitenskapsfolkene ikke vil godta, de kommer nok dit hen at de
oppdager ikke løsningenpå uløste gåter, fordi Herren har skjult løsningen for dem. Gud er skaperen av hele universet, selv om verden sier "Big Pang"!

"så er det for oss bare én Gud, Faderen. Av ham er alle ting, og vi er til for ham. Og det er bare én Herre, Jesus Kristus. Ved ham er alle ting, og vi er til ved ham."       1 Kor 8,6