"Den som ikke er med meg, er mot meg, og den som ikke samler med meg, han sprer." Matt 12,30

Med våren så kommer konfirmasjon av de unge 15 åringene. Konfirmasjon er en bekreftelse på dåpspakten som konfirmanten fikk som baby. Opp gjennom tidene har denne høytiden vært både god og ond. Noen husker dikteren Bjørnson sin bondefortelling om Synnøve Solbakken og hvordan konfirmasjonen satte et skille mellom fattig og rik.Heldigvis så er kirken gått bort fra den skikken og i dag er kirkens konfirmasjon en ren opplæring i den kristne lutherske troslære. Fortsatt må en som vil konfirmere seg i Den Norske Kirke være døpt. Er ungdommen ikke døpt, så gjør man det i kirken først og så kan de konfirmeres.

Dagens drypp sier "Den som ikke er med meg, er mot meg,..."

 

Hvorfor valgte du humanistisk konfirmasjon? spurte en lokalavis nylig og svarene fra tre ungdommer lød :

- Fordi jeg ikke er kristen valgte jeg det alternativet som ikke er kristent.
- Fordi jeg ikke tror på Gud følte jeg ikke at det var riktig å konfirmere meg i kirken.
- Jeg syntes det virket mer interessant enn kristelig konfirmasjon.

 

Konfirmantene hadde lært om kjærlighet,seksualitet, etikk,menneskeverd, menneskerettigheter, rusmidler og mobbing.

Kirkens budskap hadde ikke nådd inn til ungdommens hjerter. To av dem var ikke med Jesus, den tredje syntes "verdens lærdom" var mer interessant enn den
kristne.

Dagens drypp sier videre : ".. og den som ikke samler med meg, han sprer."

Jesus sa at hans får hører hans røst. Når Jesus kaller på sine får kommer de, for de kjenner hans røst. Jeg tror ingen som har møtt Jesus er de samme menneskene igjen. De vet at Jesus ga sitt liv for dem, for at de skulle leve og ikke fortapes. Fortapelse er å være borte fra Guds kjærlighet, de er i mørket og har mist sitt navn i Livets bok i Himmelen.
Jesus kom til sine egne,jødene, og de ville ikke ta imot hans budskap. Men noen av dem gjorde det, blant dem var de 12 disiplene Jesus hadde tatt ut til å være med i hans tjeneste. Før han gikk veien opp til Golgata kors talte han til dem og sa følgende:

"Men dere er de som har holdt ut sammen med meg i mine prøvelser. Jeg overgir riket til dere, slik som min Far overga det til meg,for at dere skal ete og drikke ved mitt bord i mitt rike, og sitte på troner og dømme Israels tolv stammer." Luk 22,28-30

 

Så de 12 fikk en spesiell tjeneste etter at Jesus var reist hjem til sin Far i Himmelen, de ble kalt apostler, dog ikke Judas Iskariot som svek ham, men Mattias,jfr Agj 1,26, som ble erstattet for ham.

Jesus regnet også med oss hedninger, slik som Gud sa til Abraham, at i ham skulle hele verden bli velsignet. Jfr.Apgj 3,25 :
"Dere er barn av profetene og av den pakten som Gud gjorde med våre fedre, da han sa til Abraham: Og i din ætt skal alle jordens slekter velsignes."

Jesus ble oppfyllelsen av denne ætten, derfor sier han i Joh 10,16 : "Jeg har også andre får, som ikke hører til i denne innhegningen. Også dem må jeg lede, og de skal høre min røst. Og det skal bli én hjord og én hyrde."

I dag lyder derfor Jesu ord mer enn noen gang : "Den som ikke er med meg, er mot meg, og den som ikke samler med meg, han sprer." Matt 12,30