Så kalte han til seg folket sammen med disiplene sine, og han sa til dem: Den som vil følge etter meg, han må fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. Mark 8,34.

En sangstrofe lyder

”Har du mot å følge Jesus, hva det enn skal koste deg – har du mot når verden håner og til motstand reiser seg?”

 

Hver dag møter vi situasjoner i livet som krever at vi holder fast på det vi oppfatter som er det rette, selv om det kan koste oss mye. Da er det lett å tenke på det som Bøygen sa til Peer Gynt:”Gå utenom”! Det kan vel noen hver av oss falle i fristelse for å gjøre. Men i lyset av dagens drypp så må en heller stille seg spørsmålet : Hva
ville Jesus ha gjort i min situasjon? Du møter mennesker som trenger en håndsregning av deg , men du kvier deg for å bli involvert i saken. Men tenker du som Jesus, så spurte han alltid sin Far i Himmelen før han gjorde noe.

Når Jesus ber oss om å ta opp vårt kors, så er det egentlig en ordre til oss som Jesu disipler om å være helhjertet i det vi sier og gjør. 

Hvorfor er egoisten i oss mange ganger så stor, at den tar æren av alt det vi gjør for andre, ikke noe blir tilbake til andre omkring deg. Nei, det er bare du som trenger oppmerksomhet, ikke andre, du har det verst for du jobber "livet" av deg for andre mennesker. En slik tankegang fører aldri noe godt med seg, for resultatet blir som oftes at du blir sittende igjen med "svarteper". Du blir taperen på veien, selv om du skulle vært vinneren.

Når noe går galt på jobben eller hjemme, så er det alltid andre sin feil at det gikk galt, aldri noen gang din. Nei, du kan ikke si til den du har forutlempet med dine ord :
Unnskyld, det var min feil, ikke din som jeg sa! Hva skjer da? Da vil du som oftes motta en takk fra den som ble ditt "offer".
Jeg husker min ektefelle alltid snakket om sin morskjærlighet hun hadde til barna sine. Hun ville dem alltid det beste i livet og derfor ventet hun kjærlighet tilbake fra barna. Men en dag fikk hun en åpenbaring om hva morskjærlighet var for noe. Den var full av krav. Fra den dagen ble hennes tanker mer opptatt av det som ville tjene barna til det beste, ikke hva hun mente måtte være rett utfra hennes "morskjærlighet".

Å ta sitt kors opp daglig for å følge Jesus, krever alt av oss, vi må være villige til å holde vår sti ren. Eller som det står i Salmene 119,9:

"Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg etter ditt ord."

 

Det gjelder oss i våre dager også, vi må rette vårt blikk opp på troens opphavsmann og fullender Jesus Kristus! 


"...Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet!" Gal 3,1b.