"Bli i meg, så blir jeg i dere. Likesom greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg." Joh 15,4

Dette er Jesu ord til oss troende i dag også, slik som til apostlene på Jesu vandringstid i Israel. Er det vanskelige ord å forstå?  Ja, om du bruker kun din kunnskap uten å være født på ny, da vil en ikke forstå noe av en slik uttalelse. Men da vi ble født på ny og Jesus fikk komme inn i våre hjerter, da ble troen på en allmektig Gud født inn i oss. Da blir det lettere å forstå ordene : "Bli i meg, så blir jeg i dere ." Det skjer ånd til ånd.

 

Tenk deg en mobiltelefons gjøremål. Den binder to mennesker sammen. Du hører røsten til personen som snakker i den andre mobiltelefonen, og han hører deg. Så lenge du har mobilen operativ, så vil du kunne kommunisere med den som du slipper inn, dvs de som du vil svare igjen. Røsten fra den som ringer til deg som mottar blir ett, du hører ringernes røst og han hører din. Foruten mobilen hører dere ingenting fra hverandre.

Mister vi kontakten med Jesus, så har vi ikke lenger kommunikasjon med hverandre. Da kan vi ikke utføre de oppgavene som Jesus gir oss, om vi er ett med ham.
Ei grein på vintreet kan gi frukt, men er den kuttet av fra vintreet, så visner den og bærer ikke frukt. Slik er det sier Jesus i dagens drypp, bli i meg, så blir jeg i dere.
Kun da kan vi gi frukt til velsignelse for andre og da kan Jesus gi oss vekst med Ham i våre liv.
Om du blir i Jesus, så vil også Jesus være i oss.
Dette handler om å ha tro til Gud, for forfatteren av hebreerbrevet sier i kap 11,vers 3 :

"Ved tro skjønner vi at verden er skapt ved Guds ord, så det en kan se, ikke er blitt til av det synlige." 

Uten å være i Jesus så kan en ikke forstå at jorden ble skapt ved Guds ord. Gud sa og skapte det slik at det stod der bl.a. lyset, mørkret,vann,sol,måne, stjerner, gress, trær, planter,fisker,fugler, dyr og oss mennesker. De som hevder at jordens skapelse ble til på 7 dager blir ikke tatt høytidlig i dag med "vår viten". Det ble og blir kamp alt fra å bli plassert på «sidelinja», med angrep og latterliggjøring. Men det får bare stå til – for her står det om større ting enn både latterliggjøring, personangrep etc – det står faktisk om våre barn og barnebarns fremtid i et Norge på full fart bort fra Bibelen. Ja,bort fra Skaperen og dermed frelseren Jesus– og vår kristne
kulturarv står for fall.

Måtte Gud gi oss tid, slik at vi som er i Jesus Kristus , kan få visdom til å overlate landet til en ny generasjon der ordene i dagens drypp kan bli en virkelighet:

"Bli i meg, så blir jeg i dere..."

Ha ei god og vårlig helg i Guds velsignelse!