"Dagen etter skjedde det at han dro til en by som heter Nain. Mange av disiplene hans og mye folk gikk dit sammen med ham. Da han nærmet seg byporten, se, da ble en død båret ut. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Mye folk fra byen var med henne. Da Herren så henne, fikk han medynk med henne og sa til henne: Gråt ikke! Så gikk han borttil og rørte ved båren. De som bar den, stanset, og han sa: Unge mann, jeg sier deg: Stå opp! Da satte den døde seg opp og begynte å tale, og han ga ham til hans mor." Luk 7,11-15.

 

Jesus er svaret på alle problemer, han kan løse alt. Ja, det finnes vel ikke den ting som ikke Jesus kan. Han er kongenes Konge , og en allmektig Gud.
Dessuten så sier Guds ord at han er den samme i dag, som i fordums tid, det sier Hebreerne 13,8:

"Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid."

Gospel Channel på Island skrev i sitt april brev følgende :
For noen få dager siden skjedde et virkelig mirakel her på Island. En av våre gode venner døde. Det var et hjerteattakk. Hjertet hans stoppet. Hans kone måtte i sjokktilstand ringe etter ambulanse, og den kom etter kort tid.De prøvde alt det de kunne for å få ham tilbake til livet igjen, men uten noen resultater. De holdt sannsynligvis på i rundt 15 minutter, men uten noe liv.
Så fikk kona vite tilstanden, de sa til henne at "Dette var
slutten". Men for henne var ikke dette slutten.

Hun gikk inn på badet, låste seg inne der og begynte å be. Etter å ha bedt i 15 minutter og samtalt med Gud, fant det sted et mirakel. Plutselig begynte hjertet hans å slå. Ambulansefolkene hadde satt på ham ledninger til måleinstrumenter og de kunne se hjerteslagene hans. Men da de selv holdt på for å få liv i ham, slo ikke hjertet
på nesten en halvtime. Men nå plutselig begynte hjertet å slå igjen.

Mange ganger er vi i situasjoner hvor alt virker å være helt umulig. Men når vi vender oss til Gud og vi ber fortvilet om hjelp, da vil Han svare oss på vår bønn."

"Menneskefrykt fører i snare, men den som setter sin lit til Herren, han blir berget." Ordspr 29,25