Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de som har gjennomstunget ham. Og alle jordens slekter skal gråte sårt over ham. Ja, amen. Åp 1,7.

 

Problemer er til for å løses, sier et ordtak. Når vi får et oppdrag eller en jobb, så medfører det alltid noen problemer. Jesus ga oss et oppdrag i Matt 28,19-20:

"Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere."
Dette oppdraget påfører oss alltid problemer, men vi gir aldri opp oppdraget vårt, vi fester blikket vårt på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. Vi forblir i Jesus uansett hva som kommer imot oss. Livet med Jesus gir oss vekst og vi utvikles og blir sterke i Herrens kraft. Han vet hva vi greier av påkjenninger, slik at vi får aldri større påkjenninger enn vi greier å bære. Motstand fra verden fører oss til større avlinger av fruktene, vi bærer mer frukt etter beskjæringen av vår Herre og Frelser.

Vi lever i endens tid for vår nådes tid som "hedninger", for snart blir "sløret" tatt bort fra jødenes øyner, og da vil ta imot sin Messias, og frelsen er da kommet over til dem. Dette står skrevet i Lukas 21,24: 
"De skal falle for sverds egg og føres som fanger til alle folkeslag. Og Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger inntil hedningefolkenes tider er til ende."

 Ligger Jerusalem nedtrådt av hedninger (verden)i dag? Tja, Israel har herredømme over byen, men verden gir ikke byen fra seg frivillig enda. De vil ikke anerkjenne byen som jødisk, de nekter å anerkjenne den som Israel sin hovedstad, og ingen har sine ambassader i byen. Jerusalem er Herrens by og skriftens ord vil fullbyrdes. Når den dagen kommer vil jødene bli født på ny og de vil tjene Messias som Herre og Frelser. De skal skue opp til Ham som de har gjennomstunget.

Sakarja 12,10 sier det slik: "Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgyte nådens og bønnens Ånd, og da skal de skue opp til meg som de har gjennomstunget. Og de skal sørge over ham som en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham slik som en klager over sin førstefødte."

Nylig var en svensk evangelist og pastor, Tommy Lilja, i Jerusalem og bød inn til møte sammen med jødiske pastorer. Og samlet kom der ca 600 jøder til møtet og da frelseinnbydelsen gikk ut var det nesten alle som bad frelesbønnen. " I dag har vi skrevet historie," sa en jødisk pastor til Lilja,"dette har aldri tidligere skjedd i Israel. Vi må gå tilbake til Jesus tid. Et mirakel!"
Tiden nærmer seg da Jesaja 66,8, siste del blir oppfyllt, for i 1948 ble "et land til verden på en dag", nå gjenstår å se landets folk frelst, " et folk født på én gang?" :


"Hvem har hørt slikt? Hvem har sett slike ting? Kommer et land til verden på én dag, eller blir et folk født på én gang? For Sion har vært i barnsnød, og med det samme har hun født sine sønner."